Møte 22. marts 1925

22 marts 1925 holtes aarsmøte i Fandrem komunistlag.


1. Ref. skrivelse fra Norges komunistparti angaaende skoleseller. Det besluttedes og henlægge saken til gjenoptakelse i et senere møte.

2. Ref skrivelse fra komunistpartiet med krav om avholdelse av arbeiderkongres skrivelsen blev henlagt.

3. Ref skrivelse fra de faglige utvalg..

4. Ref skrivelse fra andelslaget NY TID med henstilling om kjøp av Edv. Fimmens bøker besluttedes og kjøpe 1 eks av hvert Aktieselskapet Europa og den komunistiske internationales taktik.

6. Ref skrivelse fra sør trøndelag fylkesorganisation av kommunistisk ungdomsforbund med henstilling om at partiet undersøker og optar arbeidet for dannelse av ungdomslag paa Fandrem der valgtes en komite bestaaende av av H Dybvad H Lynum Kr Fandrem til og opta arbeid for saken

7. Foretokes valg paa nyt styre valgt blev Harald Dybvad til Formann kasserer blev Haakon Lynum sekretær Kr Fandrem styremedlemmer forøvrigt A Snøsen Bernt Skartveit revisorer J Andvending A Skarholt

Valgtes et koopertivt utvalg bestaaende av A Skarholt Hans Lynum John Andvending Edv Dybvad Kr Fandrem

9. Oplæsning

10. Kaffespleis.

sign:
Kr. Fandrem
(sek.)


"Fandrem kommunistlag"
- Møte 22 mars 1925.
Utskrift av møteprotokollen.