Vær hilset:

til
Norges Kommunistiske Parti.


Vær hilset, du unge, du sterke, du ranke,
du brytningens skudd paa den stolte stamme.
Vær hilset, du frugt av forbrødringens frø.

Du svek ikke klassen og brorskapets tanke ;
Du er hvad du var. Og din røst er den samme.
Vær hilset av os som skal kjempe og dø!

I valgte som sønner av kjæmperaden.
Vær hilset av brødre paa barrikaden


I stormtidens trængsler skal vennerne kjendes
paa viljen som ubrudt gaar over i handling.
Mens andre som vakler naar kappen skal vendes,
staar nakne og spotter sin egen forvandling

Vær hilset! I sande og villende venner
av os, de til slutkampen viede skarer.
Vær hilset, hver bror i hvem daadstrangen brenner.
Vær hilset af os - proletarer!


Oscar Kjelstad. ? - 1924

I : Klassekampen (1909-1940) / NKU. -
(1923-11-17)

gjengitt, s. 65-66 i:
Glemte arbeiderdiktere /
utvalg og introduksjon ved Martin Nag. - Oslo :
Cappelen, 1975. - 127 s.
ISBN 82-02-03324-1