Norges Kommunistblad
10 desember 1923.....Vaart parti.


Sør-Trøndelag kommunistiske parti stiftet.


(Privat til "Norges Kommunistblad".)

Trondhjem, 9. desbr.


Sør-Trøndelag arbeiderparti holdt ekstraordinært aarsmøte i Folkets Hus igaar. Møtet aapnedes av fylkespartiets formann,
O. Kregnes. Der var fremmøtt 45 representanter. Fylkesstyret innstillet med 7 mot 2 stemmer at alle fullmakter godkjentes med undtagelse av fullmaktene fra Røros. Derfor var der nemlig møtt representanter som ikke var valgt av Røros arbeiderparti, men av et fellesmøte. Efter endel debatt besluttedes med 35 mot 13 stemmer aa godkjenne fullmagtene fra Røros.

Mindretallet forlot efter dette møtet og gikk over i en annen sal i Folkets Hus, hvor det kontsituerte Sør-Trøndelag kommunistiske parti. Til dette møte var fremmøtt 30 representanter fra følgende herreder: Røros, Holtaalen, Budal, Lundemo, Flaa, Buvik, Orkanger, Orkdal, Svorkmo, Meldal, Bynes, Tiller, Strinna, Leinstrand, Hasselvik, Selbu.

Da et par styremedlemmer blev igjen i det gamle parti, besluttedes styret supplert med nye medlemmer. Efter at endel organisasjonssaker var behandlet besluttedes aa opta et energisk arbeide for utbredelse av "Ny Tid". Paa møtet innsamledes 75 kroner til Norges kommunistiske parti.