Kvinnekurs i Trondheim


Et vellykket kommunistisk kvinnekursus
i Trondhjem.Det kommunistiske kvinnekursus i Trondhjem blev avsluttet søndag paa en høitidelig og verdig maate. Efter aa ha paahørt og diskutert foredrag av K. O. Thornæs om leninismen, av Jeanette Olsen om arbeiderbevegelsens utvikling i Norge og Norges kommunistiske partis rolle og opgaver, av I. B. Johansen om arbeiderkvinnenes rolle i klassekampen og tilslutt Jeanette Olsens foredrag om 3. internasjonales retningslinjer for vaart partis arbeide blandt de arbeidende kvinner vil kvinnekurset uttale nødvendigheten av følgende:

"Kvinneutvalget planlegger og organiserer et energisk arbeide blandt de proletariske kvinnemasser i byen og i distriktet. Alt maa settes inn paa aa vinne industriarbeiderskene for vaart parti og at vi i dette arbeide krever den nødvendige hjelp og støtte av vaare partikamerater paa de forskjellige arbeidsplasse. Arbeidet blandt hjemmearbeiderskene optas med energi. De fagorganiserte arbeideres hustruer maa vinnes for arbeidernes lønnskampe og for de politiske kampe som partiet fører an i.

Kvinneutvalget maa opta et energisk arbeide for kooperasjonen og for 3. Internasjonales retningslinjer for arbeidet innenfor denne.

Kvinnekurset paalegger utvalgene aa arbeide for at mødrene paavirker paavirker ungdommen saa de gaar ut av de borgerlige idrettslag og inn i arbeidernes idrettsbevegelse". For deltagerne har det vært begivenhetsrike dager som de sent vil glemme. Jeanette Olsen som har vært drivkraften i kurset og har baaret dagens byrder, som utrettelig har forelest, holdt foredrag og gitt instrukser i praktisk organisasjonsarbeide, reiser nu paa foredragsturné i distriktet.Om Jeanette Martine Olsen.
Les her.I: NORGES KOMMUNISTBLAD,
Lørdag den 21. mars 1925.