Klassekampen NKU´s julehefte 1923.
I Norges Kommunistblad desember 1923.
Snøbrøyting, ca. 1903


Klassekampens julehefte

"Klasskampen"s julenummer har i aar faatt titelen "Sneplogen" efter ungdomsforbundets første publikasjon for 20 aar siden.

Den agitatoriske idé om Sneplogen - arbeiderne som tross borgersamfundets motstand brøiter sig vei mot solen og friheten, er gjengitt i den anslaaende omslagstegning. Heftet aapnes med ett sneplogdikt av Rulle Nilsen.
Arvid Hansen
skriver om forbundets publikasjoner i de forløpne 20 aar. I en artikkel om reklame i det politiske arbeides tjeneste bringer Otto Luihn et nytt felt inn i arbeiderungdommens agitasjon. Vaar danske kamerat Johs. Ervig bringer i scene fotografier og tekst en beskrivelse av Sven Rudoms effektfulle og agitatoriske skuespil om Karl Liebknecht.
Elias Volan
forteller en gripende historie om "En russisk mor".

Det mangler heller ikke spennende ting, som skildringer fra Tsjekaens virksomhet. Der er en bitende satire over borgerlig julefest, og en fornøielig fortelling om "Kunst i Folkets Hus" og meget annet godt stoff.

Juleheftet er rikt illustrert med tegninger, kunstneriske reproduksjoner og vakre fotografier. Alt i alt er det lyktes aa skape et julehefte som i smakfullt utstyr og gedigent innhold er langt mer verdifullt enn den ene krone heftet koster. Det er nettop et hefte for massespredning blandt arbeidere.


Norges Kommunistblad desember 1923.Sneplogen

Naar vi idag skal rydde os en vei til seier,
saa la en sneplog være vort symbol.
For vi er rydningsmænd langs alle verdens veier,
som farer klassen op mot lys og sol.

Om sneen sperrer for os veien vi maa vandre,
saa la os pløie den saa godt vi kan.
Og snart saa myldrer det av millioner andre,
som ogsaa gjerne vil naa solens land.

Spænd dig for plogen, gut! Vi trænger unge kræfter,
naar vi skal brøite os en vei i sne.
Spænd dig for plogen, gut. De andre kommer efter,
naar veien først er tydelig at se.

Rudolf Nilsen