Norges Kommunistblad 23.02. 1925. Nogen smaastuber om Per Sivle.


NORGES KOMMUNISTBLAD


23-02-1925.

Nogen smaastuber om Per Sivle.


Det var ofte saa med Per Sivle, at han maatte faa impulset utenfra for aa faa i stand et dikt. Her skal fortelles om, hvordan nogen av vaart lands mest kjente sange er blitt til.

En gang hadde Per Sivle paa bestilling skrevet et jubileumsdikt til en forening. Det hele som Per Sivle mente burde sies ved denne anledning blev bare stoff til fire vers. Honoraret var man blitt enige om paa forhaand, Per skulde ha 50 kroner. Da han leverte diktet oppe i arbeidersamfundet, syntes sekretæren at fire vers var pokker saa lite for en saapass stor kapital som 50 kroner, hvad han ikke glemte aa gjøre forfatteren opmerksom paa.

Per svarte, at det ikke var versenes antall det kom an paa, men kvaliteten, og den mente han var upaaklagelig.

I midlertid gikk Sivle og ergret sig over dette, at man beskylte ham for ikke aa ha levert valuta for pengene. Han gikk ned paa den utmerkede kafe "Putten" i Storgaten og bestiltet en halv flaske portvin. Og midt i all tobakksrøken og skravlet skrev Per Sivle det femte vers til diktet. Det blev det herlige frihetsdikt: "Vi vil oss et land som er frelst og fritt".

Saa gikk han op i Arbeidersamfundet til sekretæren og sa: "Der ha du eit vers til"!


Per Sivle hadde gitt ut en diktsamling. En dag like efter traff han Helge Væringsaasen (Helge uttales paa norsk Helje) Væringsaasen brukte sig paa Sivle, fordi nesten alle diktene tidligere hadde staatt i en eller annen avis. Per undskyldte sig med at det ikke alltid var saa lett aa finne paa noget aa dikte om i slike sløie tider. "Finn paa noko, du!" sa Sivle. Væringsaasen mente det ikke kunde være vanskelig aa finne stoff.

Kunde han f. eks. skrive et dikt om vardene, som var de gamle telegrafsignal, naar der skulde varsles krig.

. Per Sivle svarte ikke et ord, men gikk sin vei straks. Saa skrev han diktet "Varde", hvortil Haarklou har skrevet musikken. Der er et av de vakreste numre vaare mannssangere har paa sitt program. Det var da ogsaa den sang som slo best an paa sangerferden til Island og Færøene ifjor.


En kveld satt der nogen kamerater paa et hotell borte i Drammen og svinget begrene. Samtalen kom inn paa historiske emner, blandt annet blev Stiklestadslaget og Tord Foleson omtalt. Per Sivle som var en av selskapet, blev plutselig aldeles stille. Han "var ikke med" lenger. Man kunde se han likesom befant sig i en annen verden. Plutselig tok han hatten sin og gikk uten et ord. Man kjente ham og lot som ingenting. Man skjønte, at nu vilde et dikt bli født. Det blev det ogsaa. Det var det prektige dikt "Tord Foleson". Per gikk frem og tilbake midt i gaten som han ofte hadde for skikk, og nu formet diktet sig, vers for vers; han prentet dem inn i sin hukommelse efter hvert. Det siste fikk han først form paa, da han gikk opover trappene hjemme, fortalte han senere. Saa satte han sig og skrev sangen ned.

Jeg undertegner mig med det navn Per Sivle alltid brukte naar han talte til mig.

Vetl-Anders


Dikt av Sivle
her