Rudolf Nilsen.
Ridderslag. Dikt - S. 2

I : 50 år i kamp : Norges Kommunistiske Parti 1923-1973 /
Norges Kommunistiske Parti. -
Oslo : NKP, 1973. - 79 s. : ill.

Lokalisering i norske bibliotek gjennom:
BIBSYS,


Rulle, i Norges Kommunistblad, 1925.


Ridderslag.

Dikt til N.K.P.


Av Rudolf Nilsen


Vi har en verden å vinne
og ikke en time å miste.
Så skulde vi famle i blinde
og spikre oss selv en kiste?

Husk, vi er folket som murer
et vern med den venstre hånden,
mens fienden ligger og lurer
og venter vi oppgir ånden.

Så skulde vår høire hånds verge
være en rusten klinge?
Nei, tro flytter ingen bjerge
og kan ikke seiren bringe.

Muren, vårt vern er partiet.
Men sverdet er Lenins lære!
Og er du til kampen viet
da skal du sverdet bære.