Den syvende skandinaviske Arbeiderkongress, 1907


Frem Kamerater


Frem kamerater, frem mot krigeraanden,

frem mot vold og barbari!

Slaa tyranniet vaabnene av haanden,

ellers blir vi aldri fri.

Skjønt det er vi som bærer dagens byrde,

vi som lægger kræfter til,

saa er det os og vaare de vil myrde

naar vi livets lykke kreve vil.


Tro ikke dem som tænder hatets flamme,

brødre og bak grænsen bor.

Vi alle ned blir knuget av den samme

magt som knuger alt paa jord.

Skjønt det er vi som bærer ...


Hvis noengang vi blodig krigsdaad øver,

blir det for at være fri

dem som vaart arbeids frugter grusomt røver,

fri for guldets tyranni.

Skjønt det er vi som bærer dagens byrde,

vi som lægger kræfter til,

saa er det os og vaare de vil myrde

naar vi livets lykke kræve vil.
Fagopposisjonen 1911Thornæs på grensevakt i 1905.
Han står som nr. 2 fra venstre i bakerste rekke.Teksten ble skrevet av Knut Olai Thornæs 1913
Sang: Vestlandske distrikt av NKP