Til nordens ungdom.

FESTSANG TIL TRONDHJEM.

GAMLE TRØNDERSTAD.I lange tider stod
de trønders seige mod
som landets trygge vagt
mod ufærds lumske magt -
som Norges ryggerad.
Endnu skal fædrenes djærve mod
ildne til daadskraft det unge blod
i gamle trønderstad

Her lød der vaabengny,
her reistes spir mod sky,
her Norges kongeæt
lod skifte landets ret, -
paa Lade jarler sad.
Vaaben skal drages i ædel strid,
kirken skal bygges saa høi og hvid
i gamle trønderstad

I Norges forfaldstid
ei skjæbnen var os blid
Men tabtes Trøndelag,
saa tabtes Norges sag -
det melder sagas blad.
Værne os gud mod det haarde slag,
at det maa stryges, det norske flag,
i gamle trønderstad.

Gunnerus, Peter Suhm
for viden skaffet rum
Paa Kalvskind, Ilevold
blev fostret Tordenskjold -
det Nordens heltekvad.
Aldrig vi mangler saa gjæve mænd
villig at stride med sverd og pen
for gamle trønderstad

Endnu sit stolte ry
beholder Trondhjems by
Arbeidets friske aand
med fred gaa haand i haand
i dages lange rad
Arbeidets frugter skal bli din ros
som det kampens,o Nidaros,
du gamle trønderstad

Knut Olai Thornæs
1902