Hilsen til veteranene

At reise sin klasse til handling og daad,
naar tiden er haapløs og graa,
at vise den vei, naar den ikke vet raad,
men sløv under aaket vil gaa,
at føre den fremad mot fremtidens land,
den gjerningen hedrer sin mand.

At plante en fane i hjemlandets jord,
som hilses med haansord og spot,
at rope de truende, trodsige ord,
saa hit, de blir hørt og forstaat,
at tænde de sovende hjærter i brand,
den gjerningen hedrer sin mand.

At staa blandt de første
i ungdommens vaar,
naar tanken er modig og sterk,
at staa paa sin post i de graanende aar
og juble til ungdommens verk,
vi hilser de mænd,
som saa tappert holdt stand,
den gjerning, den hedrer sin mand,Hilsen til veteranerne av
Reinert Torgeirson
I: Klassekampen / NKU.- (1922-08-26)

gjengitt s. [174]
I: Prolesi :
norsk arbeiderlitteratur fra 1890-1940 /
redigert av Jostein Gripsrud.
Oslo : Cappelen, 1983. - 222 s.
(Skriftserie /
Landslaget for norskundervisning ; 21)
ISBN 82-02-02372-6