Pionertida - Mellomkrigstida - Okkupasjonstida - Etterkrigstida
Nkp-historie - Hvitboka - Norske Rothoggere - De tyske okkupanter
Falne Trøndelag - Falne sentralt - Musikk - 1.mai-postkort -
Arbeider-postkort - Plakater - Stjernetarald - Hartvig Sætra - Hjem -FRA NKPs HISTORIE > OKKUPASJONSTIDA >


NKP i Trøndelag startet motstandsarbeidet tidlig
Avantgarden, juli 1942
Friheten, nr. 29, 1943, "Kamporgan for norske patrioter"
Alt for Norge "Organ for den nasjonale front"
Sabotøren, "Organ for sabotørenes landsforbund"
Arne Taraldsens plakat: "Død over de tyske okkupanter....
Arne Taraldsen: "Quisling, Vanære og forakt....
Kamp mot krig og fascisme
Norsk Ungdom: To av våre fremste ungdomsførere myrdet av Gestapo
Friheten: Kommunistene med i Heimefrontledelsen!
Olav Rytter: Nordahl Grieg under krigen
Nordahl Grieg: Hansteen
Nordahl Grieg: Flaggstangen
Kvinnefronten: "Austvågøy" - Inger Hagerup
Minneartikkel om Nordahl Grieg i "Alt for Norge"
De illegale avisene
Da Friheten var illegal
Partisanene Sibblund og Søderstrøm
Hammerfestkommunistene
Stalingrad
Partisanen Trygve Eriksen, Kiberg
Majavatntragedien
Sportsklubben "Ørnulf"
Verdal Arbeiderparti av NKP - 1940 - 1945
Oscar Øvre forteller
Hjalmar S. Nilsen forteller
Sannheten bryter seg fram i historieskrivingen!
NKPs krav om aktiv motstand© Norges Kommunistiske Parti Midt-Norge