Pionertida - Mellomkrigstida - Okkupasjonstida - Etterkrigstida
Nkp-historie - Hvitboka - Norske Rothoggere - De tyske okkupanter
Falne Trøndelag - Falne sentralt - Musikk - 1.mai-postkort -
Arbeider-postkort - Plakater - Stjernetarald - Hartvig Sætra - Hjem -
Illustrasjon fra "Norges Kommunistblad"


FRA NKPs HISTORIE > PIONERTIDA


1. mai - Christiania 1890
Knut Olai Thornæs: Festsang til Trondhjem, 1902
Adam Egede Nissen: Arkangelsk 1907
Knut Olai Thornæs: Trondhjems Socialdemokratiske ungdomslag
Knut Olai Thornæs: Frem kamerater
Reinert Torgeirson: Hilsen til veteranene
Stiftelsesdagen til NKP
Trondhjems Arbeiderparti av NKP
Sør-Trøndelag NKP
Fandrem Kommunistlag
Oscar Kjeldstad: Vær hilset NKP
Norges Kommunistblad: "Sneplogen"
Kapitalistisk kommunediktatur
Fandrem Kommunistlag: Et møte i 1924
Norges Kommunistblad: Vaar egen Rulle debuterer
Rudolf Nilsen: Ridderslag, dikt til NKP
Rudolf Nilsen: Løfte
Rudolf Nilsen: Storbynatt
Rudolf Nilsen: Gategutt
Rudolf Nilsen: Flaggene
Rudolf Nilsen: Ættens sang
Rudolf Nilsen: Ved porten
Rudolf Nilsen; En av de trofaste sliterne...
Norges Kommunistblad; Per Sivle...
Lenins minnedag
Fandrem Kommunistlag: Et møte i 1925.
Også et møte i 1925
Kommunistisk kvinnekurs i Trondhjem


© Norges Kommunistiske Parti Midt-Norge