Arne Ekeland; Før katastrofenEtteretningsvirksomheten


For å kunne svekke og nedkjempe Nazi-Tysklands militære styrker i Europa, ble det nødvendig å opprette en etteretningstjeneste for å samle opplysninger om tyskernes ressurser på ulike områder, og viderebefordre disse til de allierte. Meldingene ble sendt via kurerer og radiosendere. Kurervirksomheten hadde en av hovedbasene i Stockholm. Selv om Londonregjeringa og de militære helst så slik virksomhet organisert av borgerlig innstilte peroner, var det mange kommunister i denne tjenesten. Dette var en av de motstandsaktivitetene som startet opp tidligst. NKP benyttet seg ofte av bygningsarbeidere som ble sendt på militære anlegg for å samle opplysninger for videre formidling.

Allerede 25. september i 1940 flyktet en gruppe på nær 50 personer fra Finnmark til Sovjet-Unionen, skriver Terje Halvorsen i boka "Mellom Berlin og Moskva".

Etter knapt en måned kom en gruppe på 7 av disse tilbake og opprettet kontakter med NKPere i Kirkenes-området. Disse dannet faste etteretningsgrupper som sendte meldinger til Den røde Arme.

Blant de NKP sendte til tyske militæranlegg, var Gerd Henriksen fra Oslo. Hun sydde meldingene inn i undertøyet og reiste så med disse tilbake.

I Trondheim startet partikamerater slik virksomhet allerede sommeren 1940, og spredte tilløp foregikk i flere landsdeler - og spesielt i de nordnorske.

Det var Lars Nordbø i sentralkomiteen som ledet NKPs etteretning, og som sendte folk inn i militære forlegninger og anlegg. De første fra NKP som ble skutt for slikt, va Harry Jensen fra Kirkenes.
Jernbanemannen Arne Stensrud var Nordbøs nærmeste medarbeider, og de ble begge tatt og slutt på Trandum den 1. mars 1943.

Blant de som fikk høye militære utmerkelser for sin etteretningsvirksomhet, var NKPeren Erling Moe fra Mo i Rana (mer om ham i avsnittet om Nordland)


Etteretningsvirksomheten. - S. 109
I: Død over de tyske okkupanter : de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945 /
Birger Bakken, Reidar T.Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld. -
[Moss] : Informasjonsforlaget, 1998. - 251 s. : ill. -
ISBN 82-994859-0-8