Forord


Den 4. november 1923 ble Norges Kommunistiske Parti stiftet. I år kan følgelig partiet feire sitt 75-års jubileum Det har vært 75 år i kamp for lønnstakernes og det jamne folks interesser, og med et rettferdig og klasseløst samfunn som framtidsperspektiv.

Årene fra stiftelsen og fram mot den 2. verdenskrigs utbrudd i 1939 er beskrevet i: NKPs historie, bind 1. Utgitt i 1963. Krigshistoria 1940-45 ble en dramatisk tid, med heltemodige innsatser for Norges nasjonale og sosiale frigjøring. Denne kampen førte til smertelige tap av liv og lidelser for hundrede av partiets og ungdomsbevegelsens medlemmer og familier. Å gi disse et verdig ettermæle har hele tida vært partiets mål, men turbulente politiske tider og mangel på økonomiske ressurser har hittil ikke gjort dette mulig. Utgivelsen av Bind 1 kom i stand ved at svært mange av NKPs medlemmer, som ble tilkjent erstatninger etter opphold i tyske konsentrasjonsleirer, ga av disse til et historiefond.

Nå i jubileumsåret har ei gruppe partiveteraner tatt på seg oppgava å samle stoff og utgi Bind 2, som av spesielle årsaker bare kommer til å omhandle krigsåra. Utgivelsen av dette bindet er blitt mulig takket være NKPs jubileumsinnsamling. Utgivelsen av boka er blitt nødvendig fordi våre politiske motstandere, helt siden den kalde krigen tok til, har forsøkt å ta fra oss nasjonal heder, og har fortiet eller fordreid NKPs krigsinnsats. Boka vil gi unge mennesker et innblikk i illegal kamp, om det nødvendige samspillet ved agitasjon gjennom illegale skrifter, sabotasje og aktiv kamp som er nødvendige for å kunne beseire krefter som truer vår selvstendighet. Mange bøker som omhandler okkupasjonsåras kamper er utgitt, hvor kommunistenes innsats på ulike felt er flettet inn, og hvor NKPs innsats anerkjennes. Mye av dette er gjengitt med kildeangivelser, og bak i boka finnes ei liste over slike bøker som er nyttige og utfyller vårt arbeid.

Vi takker også partikamerater og andre som har sendt oss relevant stoff.

Slik har denne boka kunnet bli den eneste som gir et samlet bilde av NKPs politikk og motstandskamp fra Nordkapp til Lindesnes.

For at særlig unge skal finne denne krigens årsaker, har vi gitt en kort oversikt fra 1933, da den tyske storkapitalen valgte å satse på Adolf Hitler.

Boka er inndelt i fire avsnitt:

Forhistoria - Motstandskampen organiseres - Kampen i de ulike landsdelene - Fredsåret 1945. Det er som å splitte et vennskap, hvis en vil nevne en, skrev Nordahl Grieg.

Det er hundrevis av kamerater som har fortjent en stor plass i denne boka, men som vi ikke har fått kjennskap til.

Vi mener likevel at denne boka vil bidra til å gi det riktige bildet av de norske kommunistenes innsats i Norges frihetskamp.

Forfatterne