Revolusjonens forgård; Arne EkelandNasjonalgarden
NKPs militærorganisasjonDet var et sterkt ønske om å bygge opp illegale militære grupper som kunne bli meds å bekjempe tyskerne sammen med allierte invasjonsstyrker. Da dette uteble, motsatte London-regjeringa og toppene i norsk næringsliv seg en aktiv motstandskamp, og tilløpene til illegale militære grupper ble bare sporadiske de første krigsåra.

Ëtter at tyskerne marsjerte mot øst, og åpent erklærte sine maktambisjoner, ble krigen total og NKP begynte mer systematisk å organisere et illegalt militærapparat. Dette ble kalt Nasjonalgarden, og det var Ragnar Nordli fra NKPs sentralstyre som ledet dette.

I Oslo-området skjøt det fart, og i 1942 var det kommet opp i 1200 mann under jernarbeideren Egil Hansens ledelse. I Larvik hadde Nasjonalgarden egen stab som organiserte avdelinger andre steder i Vestfold. også i Telemark, Rogaland, på Vestlandet og i Trøndelag ble det dannet grupper. Dette ble uglesett både i London og ved Stockholmslegasjonen, der de ikke var innstilt på aktiv motstandskamp.

Men NKPs krav om mer aktiv motstand fant gjenklang hos folk, og etterhvert ga Londonregjeringa grønt lys for Milorg, et militærapparat som blei bygget opp i forståelse med og under Heimefrontens ledelse. Nasjonalgarden og Milorg arbeidet godt sammen i enkelte områder, og det var iblant også kommunister i Milorgs ledelser.

Da NKP slik hadde fått gjennomslag for en aktiv motstandskamp, ble Nasjonalgarden på de fleste steder slått sammen med Milorg, og noen steder var NKPere områdesjefer i Milorg. I Milorg fikk man også bedre tilgang til våpen, ettersom Milorg mottok våpenslipp fra England. I 1944 var organisasjonene stort sett integrerte. Men bare et par steder var da kommunister toneangivende.

Matmangel var ofte et problem for "gutta på skauen". Møllearbeider Birger Eriksen, som seinere blei ordfører i Moss, forteller at han hadde kommunisten Harald Olsen fra Oslo i dekning under krigen, og at han klarte å skaffe Olsens gruppe som lå i Nordmarka, mjøl fra mølla der han arbeidet.


Nasjonalgarden : NKPs militærorganisasjon - S. 99-100
I : Død over de tyske okkupanter :
de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945 / Birger Bakken, Reidar
T.Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld. -
[Moss] : Informasjonsforlaget, 1998. - 251 s. : ill. - ISBN 82-994859-0-8