Broen til melkeveien; Arne EkelandOslo og Akershus

Oslogryta : motstandens hovedsentrum

Selv om sentralstyret under Furubotns ledelse, de siste tre krigsåra befant seg på ulike steder utenfor Oslo, og mest i Valdresfjella, der det drøftet den aktuelle politikken og ga direktiver, var det Oslogryta som var det viktigste organisasjonssenteret.

Ettrr "melkestreiken" den 8.september 1941 skjøt motstandsarbeidet fart. I tillegg til at arbeidsgiverne i ly av okkupasjonsmakta hadde benyttet anledningen til å ta bort dyrtidstilleggene, samt all villkårlighet som faglige tillitsrepresentanter var utsatt for, var det stor misnøye med matsituasjonen. Hele sommeren hadde det vært vanskelig, og nå var det ikke lenger mulig å få tak i melk på arbeidsplassene.

I protest mot dette startet streiken spontant, og en rekke bedrifter, særlig innen jernindustrien kom med. Tallet på de streikende har vært anslått til 20 000 til 25 000. Streiken startet blant læreguttene på Akers Mekaniske Verksted. Da de ikke fikk sin sedvanlige melk til frokost, gikk mange hjem. Samme dag gikk arbeiderne på Spikerverket hjem. Snart spredte melkestreiken seg til andre bedrifter i jernindustrien, til tekstilfabrikker, trykkerier og byggeplasser.

Må satte arrestasjonene inn. Rundt 50 arbeidere ble arrwestert på Aker Mek., 13 på Kampen Mek. Verksted og noen på andre bedrifter. Rundt 35 ledende LO-tillitsmenn ble tatt. På morgenen 10. september ble unntakstilstand proklamert. På ettermiddagen kom sjokkmeldingen om at LO-juristen, Viggo Hansteen, og klubbformannen på Skabo, Rolf Wickstrøm, var blitt henrettet.

Etter det som nå hadde hendt, var folk lamslåtte. Men tyskerne tok feil i at fra nå av ville folk bøye nakken for det nazistiske tyrraniet. I steden hardnet motstandsviljen i det brede lag av folket. Flere og flere sluttet opp om den illegale aktive motstandskamp, ledet av kommunistene. Men det skulle komme til å koste dem store ofre. I verket Arbeiderbevegelsens historie.- B. 4 1*)
, skriver Tore Pryser bl.a. følgende om dette:
Kommunistenes apparat i Oslo-området ble rammet av flere store arrestasjonsbølger. I 1942 slo Gestapo til. Det startet med opprullinger i grafisk faglag og jernlaget, som trolig omfattet 25 arresterte. Deretter ble etteretningsapparatet og Asbjørn Sundes sabotasjegruppe rammet, og ca 40 personer tatt. I mai ble også ungdomsapparatet rullet opp og 80 tatt. De fleste ble sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland, hvor mange døde.

Høsten 1942 kom en ny arrestasjonsbølge i Oslo. Den rammet bl.a. sentralstyremedlemmet Thorleif Andresen, og den tidligere distriktsformannen Ola Hofmo. Særlig avisdistribusjonen ble revet opp. Nye arrestasjoner fulgte så i januar 1943, da distriktslederen Nygård ble tatt sammen med andre.Sabotasjen i Oslo-området

Natta mellom 23. og 24. november 1944 kunne folk i Oslo høre en serie eksplosjoner nede fra havna. Det var krigstidas største sabotasjeaksjon i Oslo-området - rettet samtidig mot mål på Akers og Nylands mekaniske verksteder. Til sammen på de to verkstedene, ble seks skip senket eller skadet. 23500 tonn ødelagt og 28500 tonn skadet. Målene var velvalgte. Nettopp skip var flaskehalsen i bestrebelsen på å overføre troppestyrker fra Norge til kampene på kontinentet.

Terboven måtte egenhendig rapportere det inntrufne til Hitler, og aksjonene førte til at mulige mottiltak ble drøftet på høyeste hold i Tyskland. Alt tyder på at ingen annen sabotasjeaksjon i Norge, med mulig unntak kanskje av tungtvannsaksjonen på Rjukan, har adstedkommet så mye uto i det tyske maktsenteret.

bak denne aksjonen på havna sto NKPeren, storsabotøren og tillitsmannen i Bilarbeidernes forening, Ragnar Sollie, med dekknavnet "Pelle". Han hadde tidligere organisert sabotasje mot tyske kjøretøyer fra bilverkstedet Sørensen & Balchen, der han arbeidet. Som mangeårig partimedlem, hadde han vært aktiv i motstandsarbeidet og hadde måttet flykte til Sverige. Der fikk han ytterligere opplæring i sabotasjeteknikk. Våren 1944 vendte han tilbake til Norge for å bygge opp nok en sabotasjeorganisasjon for kommunistpartiet.

"Pellegruppa" som han bygde opp høsten 1944, hadde både formelle og faktiske forbindelser med NKPs øvrige illegale organisasjon, og gruppa rekrutterte folk fra ulike yrker og miljøer. Gruppa utførte 16 sabotasjeaksjoner, og av dem flre rettet mot mekaniske verksteder. Aksjonene på Nyland og Aker var klart de viktigste.
Når Sollies folk klarte å trenge gjennom den sterke tyske bevoktninga med sitt sprengstoff-utstyr, skyldtes det hans mange kontakter inne på verkstedene. Medlemmene av klubutvalgene kunne være viktige personer, og ved aksjonene på Aker og Nyland var det folk innen NKPs illegale "jernlag" som formidlet kontakten.

At lederen av "Pellegruppa" slapp fra det med livet i behold etter at han og flere av hans nærmeste medarbeidere 1januar 1945 havnet i Gestapos klør, og i februar ble dømt til døden ved en tysk standrett, er nærmest mirakuløst.
Om dette fortalte en av Ragnars medfanger, Johan Schau, i et av de første legale numrene av Friheten den 15. mai 1945.


Flukten fra "Dødstårnet"

"Vi var jo alle dødsdømte og hadde fått vite at avisene hadde kunngjort at henrettelsene hadde funnet sted den 17. februar. Da var det at vi tok til med forberedelsene til rømming fra Dødstårnet vi befant oss i.

I tre døgn arbeidet Ragnar Sollie, Karl Nielsen, Frank Kristiansen og jeg med å bane oss ut gjennom den halvmetertykke mursteinsveggen ved hjelp av en jerntegn og et sengeben av jern. Av seilduksmadrassen hadde vi flewttet et 8 meter langt tau, med en bøttehank til dregg.
Den 134. mars startet vi rømmingen ved å fire oss ned i fengselsgården. Det var så vidt Ragnar klarte å komme seg ut av det trange hullet og ned, fordi den ene armen hans var brukket. To ulltepper og støvler fikk vi også med oss.

Etter kort tids dekning i et skur, fortsatte vi mot festningsmuren. Vi hadde ingen stige og var for svake til å klatre oppå hverandre. Så brukte vi tauet som lasso og etter 3-4 kast satt hanken fast i ståltrådnettingen i overkanten av muren. Karl og jeg klatret først opp og Ragnar med sin brukne arm, ble dratt opp. Til slutt kom Frank. Fra muren gikk fluktruten over de skrå takene. Midtveis hørte en tysk vakt noe. Samtidig som han ropte og fyrte av varselskudd, ble lyskasterne satt på. Med febrilsk hastighet hadde vi klart å kravle oss over på den andre siden av skråtaket. Igjen lå vi stille, i en tid som syntes som en evighet inntil lyskasterne ble slukket. Tyskerne trodde nok det var falsk alarm. Vi satte kursen over takene mot Vollen som førte ut mot Myntgata ved Norges Bank, og det begynte å lysne. Der vi lå flatklemte, kunne vi nå se vaktpostene på de forskjellige stedene utenfor festningen.
Nå gjaldt det å komme videre usett ned på taket til nærmeste bygg utenfor festningen, Det militære Samfunn. Vi firte Sollie ned på taket og han klarte å få åpnet en takluke.
Så skjedde det fatale. Da siste mann krøp gjennom luka, ble han observert av en vaktpost, og for annen gang ble det slått alarm. ---
Fortvilet streifet vi gjennom bygningen for å finne en vei ut. Vi støtte på en tysk offiser som ble vettskremt og rømte av sted. Like etter ble vi tatt. D.v.s. ikke Sollie. Da vi var sikre på at han ikke var iakttatt av noen, ble vi enige om at han skulle gjemme seg, mens vi overga oss. Ei vaskekone som fant ham i et bøttekott skreik opp, og også han blei tatt.

Tida etter at vi var blitt fakket,var den versate vi hadde i Tårnet. Først ble vi rundjult, og siden kastet ned i kjelleren hvor vi lå på baresementgolvet i tre døgn uten strømper, sko og sengetøy. 5. mai ble vi overført til kjelleren i Møllergata 19. Hele tiden etter fluktforsøket, lå vi i en mørkecelle med håndjernene på. Ofte lot tyskerne lyset brenne hele natta og andre ganger ga de oss ekstra mat - mens de skrek at vi bare hadde denne natta eller timene igjen. Var en av oss til forhør, fikk vi andre beskjed om at nå blir han skutt. Igjen og igjen skrek de: "Ved daggry skal du skytes!" Det var en forferdelig påkjenning, men vi kom oss gjennom med livet i behold inntil befrielsens time slo 8. mai 1945.
Først da fikk omverdenen vite at storsabotøren, Ragnar Sollie og hans kamerater, som av tyskerne var blitt meldt henrettet, var i live.

NKPeren Harald Olsen, som nå er 82 år gammel, var også blant dødsfangene i Tårnet på Akershus Festning. Han ble arrestert i Valdres under den store razziaen mot NKPs sentralforlegning 1. juni 1944. Etter 4 uker på mørkecelle på Akershus , ble han satt i enecelle fram til 23. november. Da ble han sammen med de fengslede sentralkomitemedlemmene i NKP, Asle Grepp, Fritz Aubert og Erland Hovde overført til Tårnet. Senere kom også Armand Stang og Hans Pedersen dit. Alle disse, unntatt Harald Olsen, som også var dødsdømt, ble skutt i februar måned. Olsen skulle opp til nye forhør og berget dermed livet. Han fortalte til Friheten i mai i 1945, om hvordan de gjenværende fangene følte det da de fikk vite at "Pelle-gruppa"s rømningsforsøk var blitt mislykket:
Vi som ble tilbake fulgte fluktforsøket med sympati, og det var et trist øyeblikk da vi fikk høre at de var blitt tatt. Dette fikk også negative følger for oss. Alt utstyr i cellene ble fjernet og vi måtte ligge på kalde sementgulvet. Jeg gikk i det samme tøyet i 11 måneder uten å få byttet eller vasket undertøy, bortsett fra at vi forsøkte å vaske det i vannbøtta. I løpet av et halvår badet vi ingen ganger.

Julaften 1944 ble trist. I alt satt vi 12 mann i Tårnet, og av disse ble 6 skutt i februar. Aldri før fikk vi mindre mat enn på denne julaftenen, og dobbelt bittert fordi vi visste at de øvrige fangene på Akershus hadde fått pakke. Vi laget en tilstelning der Armand Stang leste egne dikt. Asle Grepp holdt en gripende tale for oss. Han minnet om at frihetskjemperen Kristian Lofthus hadde dødd i dette tårnet og at Hans Nielsen Hauge hadde sluppet ut herfra som en nedbrutt mann. Asle avsluttet talen:

"Men vi skal ikke la oss knekke. Samme hva som skal skje med oss. Vi skal holde ut!"
Harald Olsen fortalte også om de ubeskrivelig forferdelige sanitære forholdene i Tårnet.


100 000 kroner for Sundes og Bruuns hoder

Trass en belønning på 100 000 kroner som i dag tilsvarer 1,5 million[er] krone[r], klarte ikke Gestapo å få fatt i Asbjørm Sunde, med dekknavnet "Osvald". Det lyktes Gestapo å gripe Peter Bruun som ble skutt på Trandum 1944-03-01. Asbjørn Sunde virket på mange steder i landet og er berørt i andre kapitler. I Oslo-området ble han mest kjent for sprenginga av Arbeidskontoret i Pilestredet i 1943, der han fikk ødelagt mobiliseringsplanene for arbeidstjenesten. Vellykket var også sprenginga av Statspolitiets hovedkontor i Henrik Ibsens gate og likvidering av angivere. Han hadde også en rekke tyske gestapisters liv på samvittigheten. Han var med på å befri to fanger Oslo kretsfengsel. At han var en hardhaus, går fram av hans bok Menn i mørket 2*) , som vi gjengir et utdrag fra, med forfatterens tillatelse før hans bortgang:
For oss kom ikke Quislings "arbeidsmobilisering" som noen overraskelse. Våre folk var forlengst klar over hva som ville skje, hvilke følger det ville få for folk og land om det virkelig lyktes tyskerne å utnytte norsk arbeidskraft i den utstrekning de håpet.

Ett var gruppa vår enige om: Utskrivinga av arbeidskrafta ville skje på grunnlag av utarbeidede kartotekarkiver. Disse måtte derfor omgående ødelegges ... "
Asbjørn forteller at man hadde kontakt med den borgerligledede Milorg om aksjonsformene. Milorg mente å ha kontakt med ansatte som kunne stjele arkivene, men det var en illusjon fordi nazistene hadde ekstra vakt i lokalene. Kortene måtte altså fysisk ødelegges. Først sa Milorg "ja", så "nei" og etter 14 dager igjen "ja".

om aksjonen, som Osvald-gruppa sto for, forteller Asbjørn:
Vi ruslet nedover gata. Edgar skrittet i vei på sine lange, sterke ben, myk og elastisk som en fulltrimmet sprinter, ilter, hissig og farlig. En fighter av Guds nåde. Lange snakket febrilsk med Hans. Slik var det bestandig. I farlige situasjoner begynte munnen hans å løpe. Etter en stund ble han stum som en fisk. Han lot seg ikke så lett forstyrre. Tung og sikker passet han jobben sin og blandet seg ikke inn i andres saker. Arkitekten gikk ved siden av meg, rolig og adstadig, med sigaretten dinglende i den smilende munnen.

Vi var tunge av våpen, to "cocktails" og en pistol hver. Lange, Hans og Har du en røyk, kamerat? -Jeg har fire pakker heimeavla. Det greide seg langt Det var nokså mye trafikk, noe vi hadde regnet med.
Hvorfor er det ikke lemmer eller tau på bilen? -Det var uråd å skaffe. Dere får holde dere fast i styrehuset.
Jeg så meg omkring. Noen tyske underoffiserer gikk skravlende forbi.
-Hør godt etter, og gjør nøyaktig som jeg sier. Kjør langsomt ned Universitetsgata. Sving opp Pilestredet. Stans kloss ved fortauet når jeg banker to ganger. Hold vogna helt stille til jeg banker to ganger igjen. Da kjører du opp Pilestredet, alt vogna orker.
Utenfor arbeidskontoret ga jeg signalet ved å brøle: - Unna her! Klart?

Han nikket. Jeg klatret opp på lasteplanet og plystret svakt. De andre jumpet opp og bilen rullet langsomt ned Universitetsgata. Klokka var nøyaktig et minutt på halv elleve. Det ville ikke komme noen trikk på minst tre minutter. Jeg snudde meg mot de andre.
Hør her, karer. Denne aksjonen skal lykkes. Hva som enn skjer!
De nikket alle fire. Det var mange folk på fortauene. Bilen stanset brått utenfor.
Øyeblikket etter var fortauene tomme. Folk løp for livet. Det lot til at de hadde oppfattet situasjonen.
En "cocktail" smalt gjennom vinduet. Det lød et tordnende brak. Flammer og røyk sto høyt til værs. Da jeg skulle til å kaste, kjente jeg et voldsomt rykk. Uten det avtalte signalet, dundret bilen avgårde og lasteplanet ble blåst bort under oss. Jeg ble slengt på magen i gata. Jeg kavet meg opp. Svarte skikkelser danset om meg med noe i hendene. Jeg tvang meg opp på kne. Gjennom røyken skimtet jeg Hans og Arkitekten. Akkurat da pælmet de hver sin "cocktail"-flaske gjennom vinduet. Et nytt smell og en stemme skar gjennom kaoset:
Da ist der eine! Halt ihn fest!
noe tungt veltet over meg, og jakka ble slengt over hodet. Ved å presse venstre skulder opp, fikk jeg lirket fram pistolen. Jeg presset den mot kroppen og trakk av. Det lød et dumpt smell, og kroppen over meg ble med ett tung og livløs. Jeg veltet den av meg og kravlet opp på kne.
Flammene gjorde det lyst og tyske soldater nærmet seg. Jeg kom meg på beina og sendte en kule mot den nærmeste. Han falt sammen:
Er schiesst! hylte han.
De andre forsvant til alle kanter. Jeg ravet i ring og deiset over ende. Farvel, kamerater, farvel Grozeff som ble liggende livløs igjen under palmen på slagmarken i Spania. Farvel Astrid og Rolf - dere får aldri se meg mer.
Jeg kjente jeg begynte å gråte. Hvorfor kommer de ikke? Det var ennå noen skudd igjen i pistolen...
Blek, fortumlet og forslått, med avrevne klær kom Asbjørn seg vekk fra stedet. Et sted oppe i St. Olavs gate dukket det opp en tysker, en fet og kantet fyr i sersjantuniform.
Han stilte seg med skrevende ben og skrek: Halt!
Det var det siste han sa. Et skudd og fyren datt sammen på fortauet.
Uten at han sjøl visste hvordan, greide Osvald-gruppas leder å komme seg fram til dekkleiligheten i Bogstadveien. Her var de andre: Edgar, Arkitekten. Her besvimte han, ble liggende syk og trodde han skulle dø. Men Asbjørn Sunde hadde alt for mye ugjort i den aktive antifascistiske motstandskampen til det.


Brev og rapporter fra Oslo-området

Etter at [det] ble etterlyst informasjoner om illegalt arbeid i krigsåra i avisa Friheten, er det kommet brev fra mange steder i landet. Noen korte og konsise og andre mer utfyllende, med interessante detaljer. Alt har bidratt til helhetsbildet og er innarbeidet i stoffet, men av plasshensyn har vi måttet korte ned enkelte.

Jernarbeideren Egil Hansen skrev i 1945 en rapport til partiets ledelse om virksomheten under krigen. Et resymé over de oppgaver han var blitt pålagt av NKPs illegale ledelse og som han hadde utført, og om NKUs virksomhet etter 9. april 1940.

På det siste legale landsmøte i Norges Kommunistiske Ungdomsforbund, mens vinterkrigen i Finland ennå pågikk, drøftet deltakerne muligheten av at utviklingen ute og hjemme kunne føre til at ungdomsforbundet og partiet måtte gå i illegalitet. Ut fra dette valgte man en del kamerater som skulle fungere som gruppeledere i en slik situasjon. (Deriblant Egil Hansen)

Straks etter 9. april kalte han sin gruppe på 12 NKU-kamerater sammen til et første møte. Her ble man enige om inntil videre å drive med studiearbeid. Ved siden av denne gruppa opprettet han en hemmelig gruppe på sin arbeidsplass Elektrisk Bureau. Den var på 40 mann. Som leder av gruppa, tok han kontakt med sentralstyremedlem i NKP, Tormod Nygård, som var partiets ansvarlige innen jernindustrien i Oslo. (Nygård ble senere drept av Gestapo) Oppgava var først og fremst å motarbeide nazifiseringa i landet.

Etterhvert økte antallet av illegale smågrupper. Ved Hitlers overfall på Sovjetunionen 22.juni 1941, hadde Egil Hansen kontakt med 15 grupper på til sammen ca. 150 mann. Disse ble senere tilsluttet "Jernlaget" som han ledet. Straks etter "melkestreiken", ble en av Egils nærmeste venner og kamerater, NKUeren Harry Vestli, fengslet og dømt til døden. Han ble ikke henrettet i Norge, men sendt til fengsel i Tyskland, hvor han døde like etter.

Egil Hansen ledet en rekke illegale konferanser av Oslos jernarbeidere. I begynnelsen av 1942 fikk han i oppdrag av partisekretariatet å organisere militærformasjonen, "Nasjonalgarden", innenfor jernindustrien. Oppdraget ble gitt av Ragnar Nordli, medlem av NKPs sentralkomite og leder av partiets militærapparat på Østlandet. Ved hjelp av partikamerater og sympatisører, lyktes det på kort tid å bygge opp militærgruppering av jernarbeidere på hele 1200 mann. De ble organisert i lag, tropper og kompanier.

Allerede i april 1942 besto Nasjonalgarden av 4 kompanier, 16 tropper og 90 lag. Hvert kompani var på 250 mann. I tillegg sanitetsgrupper på omlag 200, hvor det også var med kvinner og folk fra ulike bedrifter, og med gode forbindelser til leger og sykepleiersker.

Regelmessige instruksjoner og øvelser ble avholdt. Bruk av kart og kompass ble lært av samtlige. Øvelsene i skauen, herunder bruk av ulike våpen, fant sted lagvis og troppvis.

Fordi man holdt sabotasjen og milorg-virksomhet fra hverandre, ble det opprettet et spesielt kompani som skulle konsentrere seg om sabotasje. I stor grad var det herfra storsabotørene Asbjørn Sunde (Osvald-gruppa) og Ragnar Sollie (Pelle-gruppa) rekrutterte sine folk under okkupasjonen.

I august 1942 overtok en annen kommunist, Ernst Moe, ledelsen av Nasjonalgarden, idet Egil Hansen fikk et nytt oppdrag, å opprette "Nasjonalkomiteer" innenfor jernindustrien. Slike komiteer, som var bredt sammensatte, ble opprettet på de fleste verksteder og fabrikker i Oslo-regionen. De skulle samle inn penger, dele ut illegale aviser, hjelpe til i organiseringa av sabotasje og sinke leveranser til tyskerne.

Den 10. januar 1943 ble Egils fremste kontaktmann med partiledelse[n], Tormod Nygård arrestert, og to dager senere kom turen til Egil Hansen. I motsetning til Nygård, kom Hansen fra fangeoppholdet, som varte krigen ut, med livet i behold.

Som det går fram av Egil Hansens rapport, var kommunistenes militærapparat planlagt for partisankrig. Som tidligere nevnt, ble Nasjonalgarden integrert i Milorg, og Ørnulf Egge som var NKPs illegale org.sekretær, kunne med bitterhet fastslå at Milorgledelsen hadde klart å "likvidere vår selvstendige og aktivt innstilte militærorganisasjon"

Men kommunistenes aktive motstandskamp opphørte så langt fra etter dette. >Den varte krigen ut på alle andre områder. Historieprofessor Magne Skodvin sa i et radiointervju 25 år etter krigens slutt: En ting er hevet over enhver tvil. Kommunistene hadde i motstandsarbeidet her hjemme en uvanlig, vel utbygd og effektiv organisasjon, og tok store og skremmende tap - uten å la seg knekke.
se her
Påstanden fra reaksjonært hold om at kommunistene først kom med i motstandsbevegelsen etter overfallet på Sovjet-Unionen, gis det overhodet ingen dekning for, sier Leif K. Hammerstad fra Bærum. Etter krigen aktiv kommunepolitiker og medlem av NKPs sentralstyre. Han gir en kortfattet skildring av det han sjøl var med på inntil han ble arrestert 5. april i 1944 og satt fengslet krigstida ut:
9. april kom som et sjokk på majoriteten av det norske folk. De la seg av den grunn ikke flate for tyskerne. Som 17-åring meldte jeg meg frivillig, da gutta dro avgårde fra Skui skole mot Sollihøgda for å kjempe mot tyskerne. Min svoger Herman var også med på samme lastebil. Men jeg ble lempet av ved Sollihøgda. Jeg var for ung, sa de.

Utover våren og forsommeren 1940, startet vi studiesirkler som rekrutterte ungkommunister, AUF-ere og fra AIF (Arbeideridretten). Etterhvert kom flere og flere med i den aktive illegale kampen. Selv deltok jeg i trykkinga av Radio-nytt og i distribusjonen av Friheten, som ble trykket i Drammen og sendt med jernbanen til bl.a. Oslo, der jeg var med i mottakerapparatet.

Den 5. april ble jeg arrestert og med hendene på ryggen i handjern, kom jeg til Gestapos hovedkvarter på Viktoria Terasse. Der lå kameraten min på gulvet, forslått til det ukjennelige og med bandasjer om håndledda. Han hadde forsøkt å ta sitt eget liv.
Kjenner du denne karen? spurte Gestapo. Du skal få verre behandling om du ikke sier sannheten!

Du må si sannheten, sa kameraten min. Ja, men du må ha misforstått, jeg kjenner overhodet ikke til det trykkeriet dere snakker om. Tyskerne tok dette for god fisk, men jeg ble allikevel sittende inne til krigen sluttet, forteller Leif.


Offer for angiveri

Angiveri vekker alltid avsky, selv om begrepet er diffust. Å melde fra til lovlige rettsorganer, når man observerer noen som vil ødelegge liv eller eiendom til den enkelte, eller til samfunnets felleseie, er faktisk en plikt. Å måtte oppgi navn på kamerater under skjerpet tortur, ble heller ikke regnet som angiveri i krigsåra.

Noe helt annet var det når noen anga sine landsmenn til tyskerne av hevnmotiv eller for vinnings skyld. Slikt kunne forekomme under krigsåra, og de som anga kunne ikke vente nåde. Både Milorg og kommunistenes motstandsorganer måtte iblant ta angivere av dage for å redde livet til jøssinger. Ingen hadde medynk, når angivere fikk en fortjent kule.

Hva angiveriet kunne få som følge under krigen, viser historia om Erna og Orville Ekstrøm fra Oslo. De var begge med i NKPs illegale arbeid på et vidt område. Illegale aviser og hjelp til flyktninger var Orvilles oppgaver, og han var også lagleder i Milorg.
Både Erna og Orville ble arrestert den 9. november 1943 sammen med omlag 20 andre. Det var dagen før en planlagt flukt til Sverige. Orville fikk gjennomgå skjerpet forhør, som førte til varige ryggskader. Under flere forhør nær krigens slutt, fikk han lagt en løkke rundt halsen og beskjed om dødsdom, men da fredsdagen plutselig kom, unngikk han henrettelsen.

Familien Ekstrøms historie er ikke enestående, men som den som har sendt oss materialet skriver:
Det verste var at de ble angitt av en som de regnet som en venn1*)
Arbeiderbevegelsens historie i Norge /
redaktører: Edvard Bull, Arne Kokkvoll, Jakob Sverdrup ; bilderedaktør: Lill-Ann Jensen.
Oslo : Tiden , 1985-1988 -4 b. : ill. (noen kol.), faks., port. ; 25 cm.
4 : Klassen og nasjonen : (1935-1946) / Tore Pryser.
Cop. 1988 ([Østerås] : Centraltr. Østerås). - 634 s.
Har litteraturliste og register
ISBN 82-10-02750-6 (kpl. b. 1-6 : ib.) : Nkr 3240.00
ISBN 82-10-02754-9 (b. 4 : ib.) : Nkr 540.00
Oppslag i NORBOK


2*)
Menn i mørket / [Asbjørn Sunde]. - [1.]-2. oppl.
Oslo : Dreyer , 1947 - 244 s. 2 pl. : ill.
(h.) : Nkr 10.40 , (ib.) : Nkr 13.80
Oppslag i NORBOK

Menn i mørket / Asbjørn Sunde ; etterord av Terje Halvorsen.
Oslo : Falken , 1987 - 227 s. : port. ; 21 cm.
Opprinnelig utgitt: Oslo : Dreyer, 1947
ISBN 82-7009-232-0 (ib.) : Nkr 148.00
Oppslag i NORBOK

Oslo og Akershus. S. 135-146 : foto, faks.
I: Død over de tyske okkupanter : de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945 /
Birger Bakken, Reidar T.Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld. -
[Moss] : Informasjonsforlaget, 1998. - 251 s. : ill. -
ISBN 82-994859-0-8