Vårt flagg.


Hver gang du heises - røde flagg -
i sus av vind og vår,
det er som stangas kvasse tagg
gir himmelen et sår.

Du feier vekk alt tamt og grått,
alt lunkent sjølbehag -
for du har blodets farge fått
i seir og nederlag.

Du kviskrer fra din slanke stang
et sagn om sorg og nød,
som minner oss om veien lang
og holder hugen rød.

Du håner slike "brødre" som
støtt snylter på vår sak -
til de får veldig storkars-vom
av liv i ro og mak.

Du feier vekk de feite ord,
du spør hva hjertet vil,-
Og mang ei grav i vårens jord
din skygge stryker mild.


Hans Børli
I: Glåmdalen 30-04-1947.