Det røde flag
Arnulf Øverland


Hvad flammer i den kolde dag
som selve blodets brand?
Det er vårt flag, vårt seiersflag,
det flyver over land!

Mitt flag, hvor fikk din farveflod
så dyp og tung en glød?
Mig farvet farvet dine brødres blod,
av blod er jeg blitt rød!

Men svar mig, hvordan hadde da
min bror sitt liv forbrutt?
Han vilde ingen lenker ha,
nåvel, så blev han skutt.

Det er vår saga, kort fortalt:
en kamp mot slavekår.
Men ingen fengselsmur fikk kvalt
vår frihetsvår!

Den vår brøt frem av stengrunn gold
og i en skur av bly,
som pisket barrikadens voll
og renset Lenins by

Vårt flag, du sank i slask og slut
og rennestenens blod;
men ingen kunde slukke ut
din feberrøde glo!

Du reiste dig i røk og brand
så ofte som du falt!
Og du skal samle folk og land
og seire overalt!

Så fold dig ut i storm og gny,
vår frihets unge flag,
og før oss frem til strid på ny
i denne dag!

Det røde flag / Arnulf Øverland.
I: Den røde front : dikt / Arnulf Øverland. - Oslo : Tiden, 1937

Lokalisert i norske bibliotek gjennom
Samkatalogen for bøker- SAMBOK
Nasjonalbiblioteket

I flere samlinger gjennom:
Diktbasen / Deichmanske Bibliotek