Rød Flagsang
Oskar Hansen


Der har smeldet et Flag i den gryende Vaar,
i vor Ungdoms bedaarende Tid;
Det var forrerst i front i de stormende Aar,
det var med os i Kamp og i Strid;
det var med naar vi tabte, og med naar vi vandt,
det var hos os i Solskin og Slud;
den har brust sine Sange, mens Aarene svandt,
denne blanke og blodrøde Klud.
Smæld ud over landet din Oprørssang,
du er hos os i Solskin og Slud
og vi løfter med trodsige Næver den Stang,
hvor du knejser, du blodrøde Klud!

Der skal smælde et Flag over Manddommens Aar,
naar vi sindigt tar Tag efter Tag,
det skal lyse, naar Livet gir karrige Kaar,
og vi sægner af smærtende Slag;
Det skal mælde om Glæde, naar Skæbnen gir Sorg;
vi skal kæmpe og kun holde ud,
og engang fra vor stolte og straalende Borg
skal du vaje, du blodrøde Klud.

Smæld ud over landet din Oprørssang,
vi skal kæmpe og kun holde ud,
og vi løfter med senede Hænder den Stang,
hvor du knejser, du blodrøde Klud!

Der skal smælde et Flag i de ældedeAar,
det skal suse en Mindernes Sang,
naar vi bøjede sidder med graanende Haar,
og vi vandrer med vaklende Gang;
Det skal smælde, naar Solsynket naar til vor Stol;
og naar Livsdagens Kraft ebber ud,
naar vor Kamp er til Ende, skal Aftenens Sol
glitre over dig, blodrøde Klud.

Smæld ud over Landet din Oprørssang,
vi har kæmpet og vi har holdt ud,
og vi løfter med higende Hænder den Stang,
hvor du knejser, du blodrøde Klud!

Rød Flagsang / Oskar Hansen. S.13-14
I: Arbeidernes sangbok / Saml. av Arbeidernes oplysningsforbund. - Oslo : Arbeiderpartiet , 1933

Lokalisert i norske bibliotek gjennom
Samkatalogen for bøker- SAMBOK
Nasjonalbiblioteket

I flere samlinger gjennom:
Diktbasen / Deichmanske Bibliotek
Oskar Hansen-lenker:
i Prosjekt Runeberg
i Bogguide / Niels Jensen
i Leksikon for det 21. århundre
i Plads til os alle