Det røde flag

Farven er blod av piskede rygge,
vaandende under tyrannernes slag,
mens de maa samfundspillarerne bygge.
Lutende nakker som retter sig op.
Knyttede næver som truer: Stop!

Det røde flag!
Vaier som lidenskapenes stander.
Flammesymbol paa opgjørets dag.
Truende blikke, rynkende pander.
Veien skal være like og jevn,
fanen er blod og maalet er hevn.

Det røde flag!
Rødmende himmel. Lyset som kommer,
melder om skjøn og straalende dag.
Lysmagter over jorderik flommer.
Friet fra mørkets kvælende gys
folkene roper jublende : Lys!

Det røde flag!
Vifter saa mildt som kjærlighets merke.
Ingen bær nid og ingen bær nag,
usle og svake hjælpes av sterke.
Manden som før var vild og rebelsk,
taler til alle, manende : elsk!

Knut Olai Thornæs

På prenti: "Ny Tid" .- (1. mai 1903)

Der står: "Vaier som lidenskapens banner"
istdf. stander
"Hævnende skarer fylker sig bak"
istdf. "Flammesymbol på opgjørets dag"
"Folkene knæler, udbryder : Lys!"
istdf.: "Folkene roper jublende: Lys!"