Arbetarnes sång på första maj

ur dikthäfte tryckt i Malmö 1890
("sång på första maj")

melodi: "Dåne liksom åskan bröder"


Framåt, fram för åtta timmar,
som vi satt på vårt standar.
Framåt, fram, ty solen glimmar
uti österled så klar.
Träldomsnattens långa timmar
ändats, slaven vaknat har.
Och i klara morgonljuset
ser han skymta framtids land,
därför åsklikt dåne bruset -
Framåt, Bröder, hand i hand.
därför åsklikt dåne bruset, bruset -
Framåt, Bröder, hand i hand.
Fram för dem, som utanföre
stå och ropa nu på bröd.
Dem vi arbetslösa göre,
skapande oss själva nöd.

Hungerbataljonen höre
ropet som kring världen ljöd,
fallen upp utur reserven,
varmed oss man krossa kan.
När av guldet I er värven,
medan vi stå man vid man.
När av guldet I er värven, värven,
medan vi stå man vid man.
Framåt - fram för egna härden,
som vi icke nu rå om.
Vi får endast skapa värden
åt en guldets Molok, som
ännu aldrig uti världen
någon gång till mättnad kom.
Nu vi vilja hemmet äga,
annat än till sovplats blott,
nu vi vilja kunna säga,
att vi barn och maka fått.
nu vi vilja kunna säga, säga,
att vi barn och maka fått.

Framåt ... Färden ock´ vi ställa
till ett mål dit städ´s vi trått.
Framåt - fram mot kunskaps källa,
tills det målet ock´ vi nått.
Länge nog dess flod fått välla,
för ett ringa fåtal blott.
Låtom djupa tag oss dricka,
hur den se´n må gå vår färd,
vi med friska ögon blicka
skola kring oss i vår värld.
vi med friska ögon blicka, blicka,
skola kring oss i vår värld.

Målet är ej nått med detta,
färden aldrig får stå still,
fram för allt som högt vi sätta,
och vad stort vi sträva till.
Hindren äro dock så lätta
blott man riktigt segra vill.
Fram så långt som tanken famlar,
tills förtrycket själv du drap,
tills ditt mål en gång du hamnar:
Frihet, Likhet, Broderskap.
tills ditt mål en gång du hamnar:
hamnar:
Frihet, Likhet, Broderskap.