Første mai /Thorlei Auerdahl :- S. 28<br> Ørneland : digte : mindeutgave / Th Auerdahl.<br> - Kristiania : Norges soc. dem. ungdomsforbund, 1920. - 67 s. : port. Auerdal. 1. mai

Første mai! /
Thorleif Auerdahl. -
S. 28 Ørneland : digte :
mindeutgave /
Th Auerdahl.
- Kristiania :
Norges soc. dem. ungdomsforbund, 1920.
- 67 s. : port.


Første mai

Thorleif Auerdahl

Der tramper just nu over jorden en hær
kaldet av maidagens solrene glæde ...
Vaaren, som yr vinker sommeren nær,
bruser selv med i den bølgende kjæde
hvorover faner - flammende maner
folkene fremad i maidagens skjær,

Der toner idag over jorden et ord,
livgit av vaaren og favnet av folket,
for at der frem av det foraar som gror,
fælles skal skapes hvad ordet har tolket
soldøpt i faner - hvori man aner
menneskehetens forbrødring paa jord

...Og ordet er frihet og likhet og ret
ras og ruin over raadende løgne!...
Ordet er livskraft og hat under et.
speilet i tusinders mørkvante øine.
- Nyvakt av skjæret - maidagen æret
troner i spirende sommerskrud klædt!