Eld og flagg

Jeg elsker
den levende tyrield
i frostbleike
og daustille
høgvinterdager
livet sjøl
er i flamme
som fargen
i det røde flagget
da arbeidsfolk
viser styrka si
første dagen i mai.

Bjørn Frang
i Friheten 6. februar 2004.