Første mai, håpets dag :<br> enn en gang, fjern og nær, høres drønn fra verdenshavet / Mens Klyve <br> Første mai, håpets dag

Første mai, håpets dag /
Mens Klyve. -
Oppslag i Diktbasen, Deichmanske folkebibliotek


Første mai, håpets dag

Mens Klyve

Enn en gang, fjern og nær
høres drønn fra verdenshavet,
det som fører rettferdskravet,
det som fremtidstanken bær'.
Se, det kraft, dets fart er steget,
skjønt dens fiender står for sitt,
har de veket
unna for det skritt for skritt.

vi går frem år for år.
I den store samfunnsbølge
stadig tusen små slår følge
Snart vårt store mål vi når,
da vår bølge eier makten
til å bryte bort de skjær
som har brakt den
til å bli så barsk den er

Første mai, håpets dag!
Håp av lys og varme runnet,
håp på tusen ofre grunnet
håp med herdet vilje bak!
Ingen makt formår å hindre
vårens kraft og virksomhet.
Den skal lindre,
hva de mange slekter led.