N.K.P. 80 år

1923-2003


Lars Rugstad
(1892-10-26 - 1973-04-24)
I: Telemark kommunistblad
(1927-01-17)
Opp, alle ...!
på ny:
Telemark kommunistblad (1928-05-03) Til kamp!
Til kamp!

Fram alle frihetsbårne, ranke menn,
fram alle slaver og la varder tennes
fram alle I som ser at landet skjennes
og legges øde ifra grend til grend.
Hugg ned på fordommer og gamle vaner,
rydd nye veier, heis oss rene faner!

Fram I som vil det ny! Dann fanevakt!
Skap klare krav i fylking om parolen:
Hvis veien sperres til vår plass i solen,
vi sprenger portene med vold og makt!
- Om folkets rett, der nok en tid kan tinges,
men livets lov og ånd kan ikke binnes!

Vekk kameratene i by og land,
for sammen må vi danne fanevakten,
og sammen skal vi kjempe til oss makten,
og sammen går vi gjennom ild og vann!
For vi har lenken om vårt liv å tape -
men alt å vinne ved det ny å skape!


Lars Rugstad
I: Norges Kommunistblad
mandag 30. april 1928.