Første mai / Halstein Sjølie.<br> I : Klassekampen (1909-1940) / NKU. <br>- (1926-05-01)<br><br> gjengitt, s. 97 i:<br> Glemte arbeiderdiktere<br>utvalg og introduksjon ved Martin Nag.<br> <br>Oslo : Cappelen, 1975. - 127 s.<br> ISBN 82-02-03324-1

Første mai / Halstein Sjølie.
I : Klassekampen (1909-1940) / NKU.
- (1926-05-01)

gjengitt, s. 97 i:
Glemte arbeiderdiktere
utvalg og introduksjon ved Martin Nag.

Oslo : Cappelen, 1975. - 127 s.
ISBN 82-02-03324-1

Kristiania 1. mai 1908.Første mai

Sol over maidagens faner,
sol over maidagens menn,
sol over alle de tanker
som ferdes i følge med den

Sol over alle de trette
slitets og strevets folk,
sol over røde faner,
lengslenes tause tolk