Røde faner

Det var nordlys på himmelen
rødt og skinnende
- Kanskje det kastet
redsel i sinnene? -

Jeg syntes helst
det var mektig, strålende.
Det minnet om skjær
fra befrielsesbålene.

Det minnet om flagrende
faner i vindene,
blodrøde faner
med løfter til sinnene.

Blodrøde faner
som flyvende, vinkende
varslet det nye
i fremtiden blinkende.
Røde faner /
Halstein Sjølie. S. 83
I: Tidens tanker.
- Årg. 1 (1922), nr 2

gjenopptrykt s. 34 i: :
Arbeider-revy.- Årg. 1
(1933/1934),
nr 9 (1934-04-25)
gjengitt, s. 96 i:
Glemte arbeiderdiktere
utvalg og introduksjon
ved Martin Nag.

Oslo : Cappelen, 1975. - 127 s.
ISBN 82-02-03324-1

Dikt til første mai
her


Fane: NKP Midt-Norge