The crazy boy
Inger Hagerup ; Harold P. Hanson

The crazy boy in the other house
was schakled fast. At night it was that we
would hear him howl. I whispered in my pillow:
Thanks, dear God! At least I'm free.

The crazy boy no longer shrieks,
but still on starless nights when I'm alone
I'm wakened in the blackness by a scream.
The scream is not the boy's. It is my own.

Den gale gutten
Inger Hagerup


Den gale gutten i det andre huset
var tjoret fast. Om natten hørte vi
han ulte. Og da hvisket jeg mot puten:
Takk kjære Gud! Jeg er iallfall fri.

Den gale gutten skriker ikke lenger.
Men likevel kan skriket vekke meg
når nettene er stjerneløse svarte
Da er det ikke gutten. Det er jeg.

The crazy boy / Inger Hagerup ; [H.P.H.]. - S. 193
I: Modern Scandinavian poetry
: the panorama of poetry 1900-1975 in Kalâtdlit-nunat (Greenland),
Iceland, the Faroe Islands, Denmark, Saame poetry,
Norway, Sweden and Finland / English versions by Martin Allwood... [et al.] ;
introductions by Kristinn Jóhannesson... [et al.] ; general editor: Martin Allwood. -
Mullsjö : Anglo-American center ; [Oslo : i kommisjon hos Dreyer] , cop.1982 - 399 s.
ISBN 82-09-01981-3 (ib.) : n.kr.155,00