Emily Dickinson
Inger Hagerup ; Martin Allwood, Robert Lyng

Very slender. Very small.
Always neatly dressed in white.
Through the house one heard her steps
always perfect, always right.

Dusting shelves and watering flowers
with her busy little hands,
baking bread and taking walks,
writing cards to distant lands.

Loving sister. Loyal daughter.
So the doll's house days went by.
But the hidden fire ravaged
and the muted heart must cry.

And behind the bolted door
of maiden room in childhood home
lay a stranger no one knew.
All to brave. Too much alone.

Lay a surgeon cool and listened
to the pain, the naked smart.
While the pillow mutes her cries
she dissects her dying heart.Emily Dickinson
Inger Hagerup


Meget spinkel. Meget liten
Alltid sirlig kledt i hvitt.
Gjennom huset trippet hennes
veloppdragne pikeskritt.

Tørket støv og vannet blomster
med små travle husmorhender.
Bakte brød. Gikk tur i parken,
og skrev brev til slekt og venner.

Kjærlig søster. Lydig datter.
Slik var dagens dukkelek.
Men den skjulte ilden herjet.
Og det stumme skriket skrek.

Og bak jomfruburets låste
dør og lette blondekapper
lå en fremmed ingen kjente.
Altfor ensom. Altfor tapper.

Lå en kald kirurg og lyttet
til sen egen nakne smerte.
Og mens puten kvalte skriket,
obduserte hun sitt hjerte.Emily Dickinson / Inger Hagerup ; [M.A., R.L.]. - S. 194
I: Modern Scandinavian poetry
: the panorama of poetry 1900-1975 in Kalâtdlit-nunat (Greenland),
Iceland, the Faroe Islands, Denmark, Saame poetry,
Norway, Sweden and Finland / English versions by Martin Allwood... [et al.] ;
introductions by Kristinn Jóhannesson... [et al.] ; general editor: Martin Allwood. -
Mullsjö : Anglo-American center ; [Oslo : i kommisjon hos Dreyer] , cop.1982 - 399 s.
ISBN 82-09-01981-3 (ib.) : n.kr.155,00