I am the poem
Inger Hagerup ; Thord Fredenholm

I am the poem never born
I am the letter someone's torn

a path that no one walks along
a melody without a song.


I am a prayer that's heard by none
I am a childless woman's son

a string no hand has drawn up tight,
a fire that will not ignite

Leave me! Release me! Let me flee
from soul and body, rock and tree!

But nothing answers when i plead.
I am those things that don't succeed.

Jeg er det dikt
Inger Hagerup


Jeg er det dikt som ingen skrev.
Jeg er det alltid brente brev.

Jeg er den ubetrådte sti
og tonen uten melodi.

Jeg er det stumme leppes bønn.
Jeg er en ufødt kvinnes sønn,

en streng som ingen hånd has spent,
et bål som aldri er blitt tent.

Vekk meg! Forløs meg! Løft meg opp
av jord og berg, av ånd og kropp!

Men intet svarer når jeg ber.
Jeg er de ting som aldri skjer.I am the poem / Inger Hagerup ; [T.F.]. - S.193-194
I: Modern Scandinavian poetry
: the panorama of poetry 1900-1975 in Kalâtdlit-nunat (Greenland),
Iceland, the Faroe Islands, Denmark, Saame poetry,
Norway, Sweden and Finland / English versions by Martin Allwood... [et al.] ;
introductions by Kristinn Jóhannesson... [et al.] ; general editor: Martin Allwood. -
Mullsjö : Anglo-American center ; [Oslo : i kommisjon hos Dreyer] , cop.1982 - 399 s.
ISBN 82-09-01981-3 (ib.) : n.kr.155,00