Et liv i strid
Solveig Haugan


"Av jord er du kommet"

Av Solveig Haugan.

Etterord av Inger Hagerup


"Av jord er du kommet" kom ut første gang i 1952. Det er Solveig Haugans eneste utgitte roman. Solveig Haugan var født i Trondheim i 1901. Før krigen var hun fast knyttet til "Arbeidermagasinet" og skrev en rekke noveller der. Hun skrev også i Lørdagskvelden, bilaget til Arbeiderbladet. Solveig haugan var aktivt med i Amatørteatervirksomheten blandt unge arbeidere. Hun hadde en rolle i Det norske teatrets første oppføring av "Ungen" og ble etterpå med i Dalgards film "Gryr i Norden". Her spilte hun en av lederne for fyrstikkarbeiderskene. Hun skrev også et skuespill: "På Kobberstad", som ble oppført på Trøndelag teater i det første krigsåret. Et ufullendt manuskript skal ligge igjen etter henne.

Det er et fint tiltak at Pax gir ut en ny utgave av "Av jord er du kommet" dette kvinneåret. Solveig Haugan er selv kommet "av jord". Hun vokste opp på Snaustrinda som nå er en del av Trondheim, der husene ligger i rad og rekke, og det er lite som minner om den fattige bygda, der bare storbonden - eller rettere sagt teglverkseieren - skodde seg på bygdas arbeidskraft uten smålige hensyn til tariffer og ordnede arbeidsforhold.
Boka er oversatt til russisk og tsjekkisk, og den handler om slit, ikke minst kvinneslit. Tea, som på sett og vis er hovedpersonen, har ikke bare fattigdommen å slite med, hun har attpåtil en slamp av en mann, som ikke har respekt for bondeyrket, men lar alt forfalle. De få pengene han har skrapt sammen, delvis på heimebrenning, vil han bruke til Amerikabillett.
Tea ønsket seg en hest. Men det var mannen som bestemte over kontantene - hvis det fantes noen.

Sosialismens vederstyggelighet lurer i bakgrunnen og viser sitt trassige ansikt åpent i slutten av boka. Og meget mot sin vilje må teglverkskapitalisten kapitulere. Det er bokas optimistiske sluttkapitel.

"Av jord er du kommet" er en høyst aktuell bok den dag i dag. Lettlest og fengslende som den er, gir den oss samtidig en kraftig påminnelse om at vi ikke må se oss blinde på teknikkens og industrialismens velsignelser. Vi kommer aldri vekk fra at jorda også må være med!

Solveig Haugan var N.N.-fange i Ravensbrück under krigen. Naturlig nok, hun var jo kommunist. Hun overlevde, men døde i 1953, bare 51 år gammel. Venner som besøkte henne under hennes langvarige sykdom, kunne fortelle at de kom for å trøste og oppmuntre henne, men besøkene endte med at hun trøstet og oppmuntret dem. Det sier meget om hennes tapre og åpne sinn.


Etterord / av Inger Hagerup.- S. [243-244]
I: Av jord er du kommet / Solveig Haugan.
Oslo: Pax, 1975. - (Paxbibliotek)
ISBN 81-530-0668-3.

1.utg.: Oslo : Falken, 1952


Solveig Haugan - Wikipedia
her


Sang: Bergens Arbeiderparti av NKP