Teaterskoleoppvisninger


Av Inger HagerupGanske stille og ubemerket har de to norske teaterskolene i arbeid, (vært i arbeid)?, i 2 år, og mandag og torsdag viste de fram resultatet av deres arbeid - Det Norske Teatret med 12 og Nationalteatret med 10 elever. - Det var virkelig spennende å overvære disse to oppvisningene selv om de varte i lengste laget, nesten 4 timer hver. En fikk i små glimt inntrykk av nye ansikter, en fikk høre nye unge stemmer med personlig tonefall og i et reportoare som spente fra Euripides og Shakespeare til Bernhard Shaw og Steinbeck fikk en inntrykk av hvor målbevisst disse unge menneskene har arbeidet med plastikk og diksjon, og en ble overbevist om at de dessuten hadde noe å fare med innvendig også. Teatrene i Norge kan gjøre regning med en talentfull og godt opplært rekruttering i den nærmeste framtid og det skal bli spennende å se mer til de forskjellige i tiden framover.

Departementet har gitt tilskudd til begge skolene, og etter et så heldig resultat er vel Statens teaterskole et faktum til neste år får en håpe.

Inger Hagerup i
Friheten
23-02-1949.