TIL DEM

Lav er novemberdagen.
Det mørkner av usnedd sne.
Aske i luften - et drag fra syd -
merker vi ikke det?
Hører vi ikke i denne dag
de langsomme, langsomme trinn
fra alle de tusener kvinner og menn
- de gamle, som sønnene støttet,
mødre som bar sine minste barn
dit hen?
Golgata kalte vi smertens sted.
Nå blomstrer med heftig glød
en brennende tornebusk i våre
sinn
for hver en venn som er død.
Lav er novemberdagen.
Det mørkner av usnedd sne.
Men asken, vi kjenner i
luften
drysser usynlig ned
i hjertene våre og finner der
sitt evige hvilested.

Inger Hagerup
i: Friheten
11-11-1948


Medfølgende tekst i Friheten:

Ved minnehøytideligheten
over falne jøder i okkupasjonstiden,
i Universitetets gamle festsal,
leste Inger Hagerup denne prologen.