Love itself must also die
Inger Hagerup ; Martin Allwood


Kill me, she said, for death must
master us anyhow.
Rather than living deserted by life
I will desert it now.


Love itself must also die
and never return again.
Love, let me lead our way,
let me be dead by then!

Kjærligheten skal også dø
Inger Hagerup


Drep meg, sa hun, for døden
eier oss likevel.
Heller enn å være forlatt av livet
vil jeg forlate det selv.

Kjærligheten skal også dø
og aldri komme igjen.
Elskede, la meg gå foran,
la meg få dø før den!Love itself must also die / Inger Hagerup ; [M.A.]. - S. 192
I: Modern Scandinavian poetry
: the panorama of poetry 1900-1975 in Kalâtdlit-nunat (Greenland),
Iceland, the Faroe Islands, Denmark, Saame poetry,
Norway, Sweden and Finland / English versions by Martin Allwood... [et al.] ;
introductions by Kristinn Jóhannesson... [et al.] ; general editor: Martin Allwood. -
Mullsjö : Anglo-American center ; [Oslo : i kommisjon hos Dreyer] , cop.1982 - 399 s.
ISBN 82-09-01981-3 (ib.) : n.kr.155,00