NKPs avis "Arbeideren"

fredag 18. november 1938.

Nordahl Griegs store roman kommer i dag.

"Ung må verden endnu være"

Handlingen foregår i Moskva og i Spania.Idag kommer på Gyldendal den romanen, som sannsynligvis blir årets store sensasjon på bokmarkedet. Det er Nordahl Griegs roman, som han har skrevet i sommer. Efter alt å dømme er det noe helt enestående i vår litteratur som kommer. Griegs "Ung må verden endnu være" er nemlig romanen om og fra vår egen tid. Dens handling er henlagt til - først Moskva og siden Spania. Og selve handlingen er kampen mellom fascismen og demokratiets og sosialismens krefter.

Nordahl Griegs roman skal om noen dager bli utførlig omtalt i "Arbeideren". Idag gjør vi bare opmerksom på at den er kommet.