Nordahl Grieg.

Dikter for vår tid.


Tidlig om kvelden den 2. desember 1943 lettet et bombefly fra en militærflyplass i England. Fra da av var flymannskapet overlatt til seg selv og sin egen skjebne.

Av Finn Pettersen


Denne natten var målet Berlin. Det var 90 fly som ikke vendte tilbake til sine baser. I det ene flyet var Nordahl Grieg. Han ble vel 41 år gammel, men alt da et nasjonalt samlingsmerke. Den 1. november i år mintes vi at det var 100 år siden Nordahl Grieg ble født.

Nordahl Griegs dikteriske løpebane tok til i en tid da hele verden var blitt et stort spennende drama med veldige krefter som tørnet sammen i konflikter som dreide seg om hele menneskehetens skjebne. Nordahl Grieg skildret dette i sine skuespill, romaner, dikt og i sine dagsaktuelle reportasjer. De satte sinne i kok i andre halvdel av trettiårene. Nazismens frammarsj i Tyskland var den gang en uhyggelig varsel, og manet til politisk handling.

Den fulle rekkevidde av dette ser vi i Nordahl Griegs reportasjer og dikteriske kraft da fascismen raste over verden og hans eget folk ble trampet ned av den tyske okkupasjons-makten. Heller ikke da skrev han om lik og redsler, men om mennesker som ikke lot seg tvinge i kne, om deres godhet og heroiske strid, om fremtiden og freden.

I årene etter 9. april 1940 til sin død foldet hans dikterevne seg ut som aldri før. Diktene hans fra denne tiden ble hele det norske folks eiendom. De ble kjent over London radio og spredd ut over landet i de illegale avisene her hjemme. De var med å øke kraften i folks motstand mot den tyske okkupasjonsmakten. Men Nordahl Grieg fryktet også det som ville komme etter krigen. Det er nok å vise til hans etterlatte dikt, det vil si de diktene han først ville offentliggjøre etter krigens slutt.

Kjølv Egeland sier det slik i boken "Seiren bor i din tro": "Hans krigsdikt er uten hat og for så vidt - igjen utidsmessige. I hans dikt om soldater og sjøfolk er det bærende Nordahl Grieg-tema menneskets storhet og offervilje og innsats. Han talte rørende om "den milde styrke, men aldri med svulstig henførelse."

I dag er vi på nytt vitne til at menneskeverd tråkkes ned, og vi hører daglig statsledere rope om krig. Det maner til ettertanke. Vi må som Nordahl Grieg evne å se hvordan freden trues både her hjemme og ute i verden. Vi må som Nordahl Grieg "gå inn i vår tid". Vi må mane til handling mot de krefter som styrer menneskeheten inn i nye krigskatastrofer. Nordahl Griegs ord i diktet "Den menneskelige natur" står klart og levende for oss:

Men dere som lever, må våke
over den fred vi skimtet
i naboskapet av døden,
lidelsens siste glede.
Bli fremfor alt, ikke trette
som mennesker blir etter kriger -
når grumset og griskheten kommer
i følge med motløsheten;
det varme og råtnede dyndet
lagret av hundrede slektledd
hvor sinnet kan krype og hvile
og han vi drepte kan oppstå.Nordahl Grieg er og blir en dikter for vår tid!
Finn Pettersen i: FRIHETEN 22.11.2002.

Alltid huske aldri glemme - Erindringer om okkupasjon og motstand Av Finn Pettersen