Nordahl Grieg.


Nordahl Grieg -
slik klinger navnet
sorgtungt over fjell og vang.
Aldri freden stiller savnet
av den mann som ville favne
nødens Norge i sin sang.

Krigens bitre kamp og trengsel
ga hans sanger livets dåp,
så de hett av hat og lengsel
braut igjennom tvilens stengsel
inn i nordmenns tro og håp.

Ja, i røde sangerhjertet,
hatet ble av kjærleik til.
Over blodig strid og smerte,
brant de gode tankers kjerte
med sin kvite tempelild.

Ingen ofre var for store
for et sinn så reint og rikt.
Livet sjøl ga dikterordet
evig sannhet, til det gjorde
døden til hans siste plikt.

Han "gikk vest" i storm og tåke
over Hitlers egen by,
men hans sjel vil evig våke,
og som havets frie måke
fly mot nord i gylne gry.Hans Børli.
I: Glåmdalen,
04.12.1946.