Nordahl Grieg
av Inger Hagerup


Hver natt når horisonten brast
for Norges drømmestrender,
så holdt han landet atter fast
som med en elskers hender.

Hans røde hjerte førte ham
igjen til fedrelandet.
Og om å lengte visste han
kan hende ett og annet.

Selv midt i dagens strid og brann
stod drønmmen alltid åpen.
Den ble i kampen for vårt land
hans hemmelige våpen

Ungt må det hjerte være som
har styrke til å bære
bestandig dette fedreland,
dets skjensel og dets ære.

Ungt må det hjerte være som
hver dag har hatt den samme
ukuelige sikre tros
bestandig rene flamme.

Hvem måler ilden ut i tid?
Så lenge flammer brenner
vil Norge føle strøket av
hans ømme elskerhender


Inger Hagerup
desember 1943