Takk -  Nordahl GriegEN TAKK TIL NORDAHL GRIEG


Takk for at du lot oss
få se verdens virkelig store ting
som blomster i regnvær
Kjærlighet og hvit stakitt
Ikke søvnløse egonetter
hvor forspiste aksjonærer
aldri får nok til sitt

Takk for at du ofret livet
Og nettopp diet en kald død
av brustne håp og angst
Ikke drevet av din egen nød
men i kamp mot tyranniet
som fortærer unge liv
og røver folkets brød

Hvor alene du må ha vært
i vinternatten over Berlin
Hvor lanser av fiendtlig ild
siktet mot brystet ditt
til de spiddet et heltehjerte
Det ble prisen du betalte
for at vi kan leve fritt.


Leif Jonny Mandelid
I FRIHETEN
22. november 2002 -
nr. 44.