MAL -  MAL

Nordahl Grieg in memoriam

Arnold Ljungdal
I Kvinnen og tiden
1. november 1952.

Minnedikt


Eftersom du är död
är vi inte i stånd att drepa dig.
Eftersom du är död
och inte längre kan spotta oss i ansiktet
skall vi vandra ut i kväll med rosor i vår famn
för att smycka ditt minne med lögnens kransar.
Prisande din "brinnande tro", ditt "rika hjärta"
skall vi ropa polisen till hjälp
mot dem som tagit din dröm på allvar.