Nordahl Grieg.
Til Nordahl Grieg.Jeg ser deg
lenet mot
en bjerkestamme
med åpent blikk,
så veldig,
så enorm!
Og alltid
helt deg selv,
men aldri
helt den samme,
så skjelvende skjønn,
-en bjerk
i storm!
Ditt vesen
utstråler vart
-at du er gutten.
Det evig-unge
gir din dristighet
dens konsekvens.
Din spe begynnelse
bar allerede i seg slutten.
-Og nøkkelordet i din skjebne
er "intens"!

Martin Nag
I: Mennesker i byen,
dikt, 1974.