Til Nordahl Grieg


Hva ville du ha sagt i dag, Nordahl
Grieg, til dét:

Alt som du trodde på, er sveket,
forlatt som idé?
Bare et hylster viser: her var der
en gang tro.
Trette og mette, døsige, opptatt av
dét å bo...

Jo, du fikk rett. Vi oppga striden for
land og folk.
Opportunisten, intetkjønnet ble
tidens tolk...
Nei, la oss ikke gjøre en slik skepsis
til virkekraft,
da vil den gjennomsyre all vår
energi, som kreft.

Mennesket er, i dag som før, frem-
tidens største ressurs.
Noen må våke, holde-brennende-
rett kurs.
Ånden og arven Nordahl Grieg er
en glede-glød
i våre hjerter, hjerner - i liv og død.

Enkelt er livet. Hva vi trenger, er
ikke mat,
men noe mer av næringsmidlene tro
og mot!
Ting til å ta på, kjæle for, men slett
ikke ha.
Eier du noe evig, vet du ikke hva...

Fremmed og ufri blir du - midt oppi
alle "ting".
Bedre og bedre? Nei, du går, som
en blind, i ring.
Edelt er livet. Lev det ekte, direkte,
rett.
Da blir du aldri utslitt, mett av å
leve trett.

Mennesket er i berøring, næring for
andre sinn.
Mennesker er - som brødre - skapt
til å være sånn:
Gi dét de har og få det lille
de trenger til.
Dette er alt. For hellig er jorden,
hvis vi vil.

Martin Nag, 1977.
Gjengitt i Friheten
30.09.2005.


Medfølgende tekst:
Synliggjøring av
Nordahl Griegs arv...

Så rart - Å synliggjøre et "glemt"
dikt, skrevet i lidenskaplig protest
mot misbruk av Nordahl; et dikt
datert 23/11-1977, et par uker etter
Oktober-revolusjonens 60 års dag:
Solidaritet med arven fra Nordahl
Grieg; et dikt synliggjort 28 år
senere i myte".

Kommentar - etter diktet:
Dette dikt, datert 23. november
1977, kl. 02.25, kunne visst ha vært
skrevet i dag?...
Men så har da også
det utrykte
dikt tålt "tidens tann"? - et usynlig
dikt synliggjort...