Myten om Siri Sverdrup Lunden (2)...


Siri Sverdrup Lunden (1920-2003)? - en kvinne av Kollontajs ætt, åndelig sett; en nær støttespiller i over et halvt sekel, vi møtte hverandre i de første etterkrigsårene - i slavistmoljøet ved Oslo universitet... Faglig sett var Siri mest opptatt av språklige fenomener, jeg av litterære; men en sosialpolitisk visjon hadde vi felles: solidaritet med de sosialistiske land, over hodet på kald krig, mccarthyisme, POT...Jeg skrev et hyllestdikt til Siri på 60 års dagen i 1980 - og troppet opp med og leste det opp hjemme hos henne i Camilla Colletts vei i Oslo, - noe med Camilla måtte det jo være, symbolsk nok... Diktet gledet henne, - Siri var nettopp det stoff dikt er laget av.. Og ikke for ingenting var hun også i nær slekt med Nordahl Grieg; åndelig sett Nordahls "datter"... (Mor Mimmi Sverdrup Lunden var Nordahl Griegs kusine...Myte!)

Jeg husker fra slutten av 1940-årene, - lenge før aktiviseringen av kvinnekampen; jeg skrev en artikkel i "Dagbladet" med den fengende tittelen: "Kvinner er ikke til for å snu seg etter!" - Jeg fikk ros av Siri for den artikkelen, og fra flere andre pionérkvinner av Kollontajs ætt...En annen Siri-erindring som jeg setter pris på, - solidaritet: Da jeg ble tildelt statsstipend av stortinget i 1986, utbrøt Siri: - Dette skulle ha kommet 15 år tidligere!...Sant nok; det var POT-Norge hun satte i relieff på denne myte-måte...Femten år tidligere? - altså i 1971, da Siri selv ble professor i russisk språk...Så fint - håndslag og skulderstøtte fra kamerat Siri i alle år...

Martin Nag i: Solidaritet! Nye myter, Kveldsbel-eika forlag, 2004.
Artikkelen har også stått i avisa "Friheten".