Nordahl Grieg på nøytralitetsvaktNordahl Grieg.


Hvor mine tanker er.


I desember måned brakte flere aviser, som hadde fått greie på at jeg lå på nøytralitetsvakt i Finnmark, noen sarkastiske forespørsler til meg hvordan det nå sto til med min politiske tro.

På det tidspunkt da disse bladene kom meg i hende, var de troppeavdelinger jeg tilhørte, pålagt den mest absolutte sensur, med forbud mot å skrive noe som helst brev og mot bruk av telegraf og telefon.

Et slikt forbud kan komme igjen, og en noenlunde anstendig redaktør burde forstå at under slike forhold går det egentlig ikke an å angripe eller provosere folk som må unnvære det privilegium å sitte hjemme og uttale seg fritt.

Den siste forespørselen til meg skriver seg fra Lofotposten.
Bladet meddeler at forfatteren Arnulf Øverland har vært mandig nok til å ta avstand fra Sovjet-Unionen og erklære at hans tanker, som alle andre nordmenns tanker, er i dag hos Finland.

Nå anmodes jeg om en lignende bekjennelse, idet bladet visstnok synes at dette hører til en nøytralitetsvaksts plikter

Jeg skal her innskrenke meg til å uttale at mine tanker er i dag hvor øyensynlig meget få borgerlige journalisters tanker er, nemlig hos Norge, hos det arbeidende norske folk som vil ha fred.

Her oppe fra ser vi ikke annet enn at storavisene sørfra, som vi får tilsendt i dyngevis, på sine hedersplasser er fulle av innlegg fra forretningsfolk, leger, jurister, foruten oldinger av alle slags yrker, som ikke synes de kan leve hederlig som nordmenn før de får styrtet dette landets fiskere og arbeidere ut i en krig.

De leses med den største bitterhet her nordpå, disse artiklene, og samtidig legges det også merke til at folk nettopp fra krigshissernes samfunnslag viser en utpreget skyhet når det gjelder å avtjene endog noe så lempelig som en finnmarksk nøytralitetsvakt vintersdag.

La meg til slutt få si at den eneste fiende jeg kjenner i dette øyeblikk, er de nøytralitetsbryterne som er innenfor våre grenser, og som ved hjelp av avisene hver eneste dag faller landets nøytralitetsvakt i ryggen.


Finnmark, den 4. januar 1940.Hvor mine tanker er / Nordahl Grieg.
I: Dagbladet (1940-01-10).Les mer om Nordahl Grieg....
Kjøp boka "Nordahl Grieg i våre hjerter"
fra Falken Forlag: