Til Nordens ungdom


Prolog ved det 3. nordiske ungdomsstevne
i Oslo 1939-08-05/06 /Nordahl Grieg

Så sant som vinteren, kald og mørk,
blir sprengt av sjø og blomst og bjørk,
mens seiers-solen flommer,
har menneskesinnet i sin glød
den samme makt mot frost og død.
Vær hilset, Nordens sommer!

I motløshetens tunge tid
- vær dere mot, vær lys, vær strid.
Av dere skal det kreves
at tvil og angst og kuldegrøss
blir sopt en solskinnsdag tilsjøs.
Fei vekk et ord: forgjeves.

Hvor innestengt i dette ord
går slekten rundt og tror
at den kan intet makte.
Forgjeves alt ... Bryt fengslets ring,
den døde tro på ingen-ting,
fornekt det og forakt det.

Hvor grusomt dømmer dette ord
hver venn av oss i Spanias jord ...
De falnes liv skal leves
i håpet vårt. En motløs dag
vil kvele deres åndedrag.
Da vil de dø, forgjeves.


Håpet er alt. Hvad hjelper jern
hvis ikke håpet er vårt vern?
Selv midt i giftgass-nøden
vil den som engang valgte fri
et verdenshåp å ånde i
- ha makt å trosse døden.

Du fjerne jord med rett og fred,
vår kjærlighets, vårt arbeids sted,
med lek av glade unger, -
det er den fremtid som vi vil,
det er den luft som strekker til
en stund for våre lunger.

I sommervindens dype pust,
i livets groende august
skal våre faner heves
som viljen gjennom denne tid,
til håpets vakt, til håpets strid,
hvor intet er forgjeves.


Nordahl Grieg

framført første gang på Jordal idrettsplass av Olafr Havrevold
trykt første gang i Arbeidet (1939-08-11)

Til Nordens ungdom : prolog ved det
3. nordiske ungdomsstevne i Oslo 5.-6. august 1939 / Nordahl Grieg
Gjengitt s. 145-146 i:
Reise gjennom vår egen tid : Nordahl Grieg om kultur og politikk 1933-1940 /
[samlet og utgitt av] Martin Nag, Finn Pettersen.
Oslo : Falken, 1982. - 247 s. : ill.
ISBN 82-7009-134-0
I Arbeideren (1939-04-24) varsles at Nordahl Grieg vil skrive parolen til møtet.
Knut Willoch forteller at han stengte seg inne på et rom i NKUs lokaler i Brugata og skrev den der.
Olafr Havrevold leste prologen for stevnet, i regnværet på Jordal idrettsplass.
I utgaven av "Klassekampen" / NKU som kom ut til ungdomsstevnet, sto det: "Nordahl Grieg har skrevet prologen til det 3. nordiske ungdomsstevne, vi bringer den i neste nummer.
Neste nummer av "Klassekampen" kom ikke før verdenskrigen var brutt løs og Nordahl Grieg var sendt til Finnmark på nøytralitetsvakt. Men diktet sto første gang på trykk s. 2 i Arbeidet (1939-08-11)
Ellers tok Odd Hølaas det med i sin samling av Griegs artikler fra "Veien frem" i 1947.
Han skreiv:
I denne samlingen er det dessuten et dikt "Til Nordens ungdom" som først nå er funnet blant hans papirer. Det er et supplement til det kjente "Kringsatt av fiender", som sto allerede i 1936 i "Veien frem", - det er som prologen til krigen.