Til nordens ungdom.

Troen på ungdommen


Av Nordahl Grieg


Eldre folks syn på ungdommen er gjerne ett av to:

De rakker ungdommen til, eller de "tror" på ungdommen.

Det kan være et spørsmål om hvad som er verst. Det er noe nakent og naturlig over alderdommens, eskelendernes, hat til dem hvis liv er sunnhet, kraft, evne. De lyver ut fra en fortvilet, men ekte avmektighet.

Men det andre, sympatiserende synet på ungdommen, troen på den, dekker i virkeligheten ofte over en like så skamløs impotens. "Vi har ikke klart å skape et anstendig liv og samfund", - sier mange mennesker - "derimot ungdommen! Ungdommen tror vi på!"

Slik slår de sig resignert til ro med nederlaget, de innretter sig makelig på sammenbruddet og skyver hele ansvaret for en desperat fremtid over på andre skuldrer. Og de er ikke lite rørt over sig selv, de synes at de er ganske storslåtte, de tror på ungdommen.

Jeg har et ønske for mitt liv: at jeg aldri kommer til å tro på ungdommen!


Derimot håper jeg å stå sammen med, være ansvarlig med den ungdom som kjemper den revolusjonære kamp for menneskenes frihet og fred.

Bare den tro som er delaktighet, er nødvendig i de tider vi går imøte!
Troen på ungdommen / Nordahl Grieg

I: Klassekampen / NKU . - (1936-05-01)Les mer om Nordahl Grieg....
Kjøp boka "Nordahl Grieg i våre hjerter"
fra Falken Forlag: