Hva mener De om non-intervensjonspolitikken?

Og om et nordisk forsvarsforbund?

¨ I sammenheng med årets 1.mai-dag, - som overalt i verden vil bli en kampdag mot fascismen og krigen -, har "Arbeideren" henvendt seg til en rekke kjente personligheter for å høre deres mening om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål.

"Arbeideren" har stillet følgende spørsmål:


1) Hva er Deres mening om non-intervensjonspolitikken overfor Spania?

2) Hva mener De Norge kan og bør gjøre?

3) Hva er Deres mening om et eventuelt nordisk forsvarsforbund?


Vi gjengir nedenfor de svar vi har mottat på vår enquete:


Nordahl Grieg svarer:

1) Da Etiopia ble angrepet, gjorde Folkeforbundet et slags forsøk på å ramme angriperen ved sanksjoner. Det ble utført halvhjertet og førte ikke fram.
Da Spanias lovlige regjering noen tid efter ble angrepet av fascistene, grep Folkeforbundet, klok av skade, til en ny framgangsmåte: det anvendte sanksjoner mot den angrepne!
Det er det faktiske innholdet av non-intervensjonen.
Det er det mest forferdende, tåpelige og kyniske forsøk som verden har sett for å gjøre slutt på en krig.


2) Mot non-intervensjonens forbrytelse pliktet et demokratisk land som Norge å protestere av all makt, for Spanias skyld - og sin egen.
Den nye lovløsheten skal en dag brukes også mot vårt liv som folk.
Selv nå i den tolvte time, da Spanias non-intervenerte byer ligger i ruiner, er det tid for vår regjering å hevde rettsprinsippet og åpne full handel, også av norsk ammunisjon, med den lovlige spanske regjering.


3) Fascistenes voldspolitikk beveger seg fremover fra etappe til etappe.
Metoden er allerede vel kjent: å isolere en stat og trampe den ned.
Et nordisk forsvarsforbund er en hindring for de fascistiske angrepsplaner nordover - den eneste.

En pasifistisk innstilling hos oss ville forekomme fascistene som en spøk, for god til å være sann, en direkte innbydelse til deres tropper og bombefly.
Den spøken må Norden skånes for.Hva mener de om non-intervensjonspolitikken?:
Nordahl Grieg svarer
I: Arbeideren (1938-04-30)