RUDOLF NILSEN

Ja, du var gatens sanger
og dine ord bar frem
de tanker, håp og lengsler
som steg fra våre hjem

Du fulgte oss på veien
til verksted og fabrikk,
og i din tone var en dur
av bil, maskin og trikk


(...)

Du gav vårt håp og lengsel form,
vår tanke klare ord,
du egget frem vår steile tross
til kamp for hjem og jord.

Og derfor ærer vi ditt navn
og minnes hvem du var,
men lover dig å kjempe frem
den drøm du engang bar.


Et minnedikt - Sverre G. Ljungblad. - 1936.

Offenliggjort
I Rudolf Nilsen : dikteren og mennesket /
[ved Arnulf Øverland, G. Ljungblad
og Christian Hilt].
Oslo : Internasjonalt arbeiderforlag,
1936. - 75 s. : ill.
Beslaglagt etter forordning av 17. 2. 1941
om vern av den norske bokheimengjengitt s. 105
IGlemte arbeiderdiktere /
utvalg og introduksjon ved Martin Nag.
Oslo : Cappelen, 1975. - 127 s.
ISBN 82-02-03324-1