Myten om Rulles "fødeland"...

Av Martin Nag.

Fint samarbeid med Ella Hval, (1909-1994); for 24 år siden fikk jeg henne til å underskrive følgende brev:

Oslo, 29. september 1979.

Til Håndskriftsamlingen, UB, Oslo.

Jeg - Ella Hval - gir herved Martin Nag tillatelse til å ta fotostatkopier av Rudolf Nilsen-manuskripter som befinner seg i Håndskriftsamlingen, UB, til bruk i sitt vitenskaplige arbeid.

Ella Hval.


De fleste etterlatte dikt, som det er tale om, tok Nils Voje Johansen med i "Hundreårsutgaven",
(Kagge Forlag, 2001)....

Men her vil jeg presentere et Rulle-dikt, som er et utkast til diktene:
"Fedreland" (s.20) og "Gaten" (s.200); en ukjent variant:


FØDELAND

Vort fødeland: en dyp og solløs gate.

Her sprang vi om som barn paa nakne ben.
Her lærte vi aa hate
le og hate-

og vaare hjerter blev som gatens sten.

For sten kan ogsaa gnistre, den
kan gløde, om end den aldrig
staar i flamme spil: den synes
utbrændt, synes kold og øde, men
slaa paa stenen og den spruter ild!

Og vaare fædres land: den samme
gate, de graa kaserner og en svart
fabrik. Men ingen evne til aa le
og hate - en smule trods en nat
med megen drik.

For vore fædre hadde andre røtter.

de kom fra skog og mark og
landevei.

(Overstrøket: li og hei).

Og de sprang aldrig om paa nakne
føtter paa brostensgater......


Vi ser :

Her ender diktvarianten "Fødeland", - midt i en kontrastvirkning av mytisk karakter:

by-mot land-proletar!