THE VOICE OF THE REVOLUTION
Rudolf Nilsen

Anthony Thompson
Give me the pure and the straight, the men who are steady and strong,
those who have patience, and will power never in life to go wrong,
and for my great thought will fight to the death and never sell out for a song.

Give me the clever, who know I am real, give me the cool, give me those;
more than for many who say they believe, my need is for someone who knows.
The promise of love is amessage on sand, wiped out by the wind when it blows.

Give me the bitter, the brisk, whose face is not twisted by fears,
give me the godless, the proud, untroubled by mystics and seers,
who shall boldly build a heaven here after their own ideas.

Give me the burning hearts who never by doubt is oppressed,
who are never cowed by despondency and never anxious for rest,
but meet every victory and every defeat unwounded and unsuppressed.

Yes, give me the best from amongst you, and I shall give you all.
No one can know till victory is mine how much to us shall fall.
It may be it means we shall save our earth. To the best goes out my call.REVOLUSJONENS RØST
Rudolf Nilsen


Gi mig de rene og ranke, de faste og sterke menn,
de som har tolmod og vilje og aldri i livet går hen
og selger min store tanke, men kjemper til døden for den.

Gi mig de kolde og kloke, som kjenner min virkelighet.
Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg nogen som vet.
Intet er mere som skrift i sand enn løfter om kjærlighet.

Gi mig de bitre og steile, som ikke har frykt i sitt blikk.
Gi mig de gudløse stolte, som ikke har trang til mystikk,
men dristig vil skape sin himmel her efter sin egen skikk.

Gi mig de brennende hjerter, som aldri gir tapt for tvil,
som aldri kan kues av mismot og trues av sorger til hvil,
men møter hver seier, hvert nederlag med det samme usårlige smil.

Ja gi mig de beste blandt dere, og jeg skal gi dere alt.
Ingen kan vite før seiren er min hvor meget det virkelig gjaldt.
Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blandt dere er kalt.

The voice of the revolution / Rudolf Nilsen ; [A.T.]. - S. 185
I: Modern Scandinavian poetry
: the panorama of poetry 1900-1975 in Kalâtdlit-nunat (Greenland),
Iceland, the Faroe Islands, Denmark, Saame poetry,
Norway, Sweden and Finland / English versions by Martin Allwood... [et al.] ;
introductions by Kristinn Jóhannesson... [et al.] ; general editor: Martin Allwood. -
Mullsjö : Anglo-American center ; [Oslo : i kommisjon hos Dreyer] , cop.1982 - 399 s.
ISBN 82-09-01981-3 (ib.) : n.kr.155,00